VoorwaardenAlgemene Leveringsvoorwaarden


1. Alle prijzen vermeld op de site en in de catalogus zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland.
Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven.
Prijzen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.

2. Sidonius behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen voorradig zijn.

3. Speciaal bestelde titels kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Sidonius..

5. Indien de bestelling op rekening wordt uitgeleverd, dient betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overboekingstermijnen van de diverse betalingsinstellingen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht.
Indien een incassobureau wordt ingeschakeld zijn de extra kosten ten alle tijde voor de klant die niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6. Levering op rekening is uitsluitend mogelijk indien geen voorgaande facturen open staan.

7. Sidonius kan ten alle tijden klanten weigeren om gebruik te maken van de kredietfaciliteit.

8. Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
Sidonius draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.

9. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na telefonisch overleg of bevestiging per e-mail.
Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten voor de retourzending voor de klant.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.

10. Sidonius is niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.