Havens/Waterwegen Boeken

Nederlandse Zeehavens tussen 1500 en1800

Bestel
Sigmond, P.J. 1989 Amsterdam, hardcover met papieromslag 262 blz., met illustraties. Geschiedenis van de Nederlandse Noordzeehavens. In goede staat

Tunnels In the Netherlands

Bestel
tunnels-20
Underground Transport Connections
Stiksma, K: 1987 Den Haag Rijkswaterstaat, hardcover with dustjacket 189 Pages, with photos and illustrations. The technical design of the tunnels. ISBN 906618535x In very good condition

De Kroon op het Deltaplan

Bestel
Stormvloedkering Oosterschelde, het grootste waterbouwproject aller tijden
Antonisse, R: 1986 Elsevier Amsterdam, hardcover met papieromslag 224 blz.met vele fotos en illustraties van de werken. In zeer goede staat

The path between the seas

Bestel
the-path-between-the-seas-20
The Creation of the Panama Canal 1870-1914
McCulloch, D.: 1993 USA, paperback with photo's. Awarded book about the history of the Panama Canal. ISBN 9780671244095 Very good condtion

Amsterdam, beeld van een haven 1870/1940

van € 19,50
Bestel
amsterdam-beeld-van-een-haven-1870-1940-20
Werkman, Evert/Harst, Hylke van der: 1974 Bussum, hardcover met papieromslag 143 blz.. Vol met fotomateriaal en gerschiedenis ISBN 9022819191 In goede staat

De Amsterdamse haven door de eeuwen heen

Bestel
Lutke Meijer, G.: 1990 Amsterdam, hardcover met papieromslag 112 blz.. Van de eerste tijd t/m het heden, met veel foto's en illustraties. ISBN 9067072044 In zeer goede staat.

Wat de havenarbeider moet weten

Bestel
wat-de-havenarbeider-moet-weten-20
Handleiding voor de havenarbeider
Jansen, D.P.: 1948 Amsterdam, hardcover 134 blz., met fotos en illustraties. Achterin een uitvouwblad van het Amsterdams havengebied. In goede staat

Met het oog op morgen

Bestel
met-het-oog-op-morgen-1967-1992-20
Vijfentwintig jaar ECT 1967-1992
Vissers, R: softcover 108 blz.. Geschiedenis en ontwikkeling in beeld gebracht bij ECT. In zeer goede staat

Map of The Suez Canal

Bestel
map-the-suez-canal-20
United Arab Republic: Ca. 1990, softcover folding-out in full-colour, with text in different languages. In very good condition

De Schelde Schrijft Geschiedenis

Bestel
de-schelde-schrijft-geschiedenis-20
Cats, J: 2010 Vlissingen, hardcover 162 blz., met vele fotos. Scheepvaart en scheepsbouw in Vlissingen, door de jaren, verhalen en geschiedenis. ISBN 9789081585613 In zeer goede staat

De Westerschelde, een water zonder weerga

Bestel
Kraker, A.M.J. de: 2002 Kloosterzande, hardcover 228 blz., met fotos en kaarten. Ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde ISBN 9072604075 In goede staat

Schoolplaat Handelshaven Amsterdam

Bestel
Afmetingen: 75x57 cm
Schoolplaat: rond 1900, in goede staat. Uitgave Kemink en Zn Utrecht. Voorgrond vrachtboot en Zeilschip, achtergrond Het IJ en de stad Amsterdam

Rotterdam Album

Bestel
rotterdam-voogt-20
Voogd, A: Editeurs Ringlever en Bresser, Rotterdam 1911. Hardcover 95 platen + 37 blz. tekst.. Prachtig fotoboek van het leven in Rotterdam waarvan een groot gedeelte van de haven. Achterin uitvouwblad van de waterweg van Rotterdam naar zee. Tekst gedeelte in Engels. Plaatgedeelte in 4 talen waaronder Nederlands. In goede staat

Een Zee van Water

Bestel
een-zee-van-water-20
Februarivloed 1953 over de Hoeksche Waard en het eiland van Dordrecht
Allewijn, R: 1983 Klaaswaal, hardcover met papieromslag 211 blz.. Mooi geillustreerd boek, met veel achtergronden. In goede staat

Hollandsche IJsselkering 1958-2008

Bestel
Hommage aan het eerste gerealiseerde onderdeel van de Deltawerken
Walraven, M: 2008 Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland, Zeer grote map met boek, softcover 40 blz.. Mooi fotoboek met tekst. Over de betekenis van deze stromvloedkering. In zeer goede staat

Rivers and their Mysteries

Bestel
rivers-and-their-mysteries-20
Hyatt Verrill, A: 1922 Duffield New York, hardcover 213 pages with photos and illustrations. Original edition. In good condition

Geschiedenis en Beschrijving van het Noordzeekanaal

Bestel
Wortman, H. en G.J. van den Broek: 1909 Departement van Waterstaat, hardcover 160 blz., met illustraties van de loop van het Kanaal, de bruggen, baggerwerktuigen, strekdammen, sluizen, pierhoofden, geschiedenis van het ontwerp en de beschrijving van het Noordzee-Kanaal. Achterin 21 fotografieplaten van de aanleg van de sluizen, haven, kranen etc + een uitvouwbare landkaart in detail van de hele loop van het kanaal. Geheel in zeer goede staat

Tabula Scaldis, Tafereel van de Schelde

Bestel
Images de Lescaut
Heeren, Joost: 2009 Nieuwvliet. Joost Heeren reisde te voet langs De Schelde en maakt daar zijn tekeningen van de Schelde, samen met verhalen, poezie en geschiedenis. ISBN 9789081413619 In zeer goede staat. Nederlandse en Franse taal

Waterfronten

Bestel
waterfronten-20
Leeuwen, E. van en R. Torn: 1996 Duo Duo Rotterdam, hardcover 60 blz.. Fotoboek van waterfronten in Nederland. ISBN 9789072971357 In goede staat

Zeeweringen en Waterschappen in Noordholland

Bestel
Kooiman, D: 1936 Samson Alphen ad Rijn, hardcover 1005 blz.. De beschrijving van de zeeweringen en polders sinds 1864. Inclusief bijbehorende gekleurde uitvouwbare kaart. In zeer goede staat