Nederlandse Maritieme Geschiedenis

Varend Verleden

Bestel
varend-verleden-20
De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw
Bruijn, J.R.: 1998 Balans, hardcover met papieromslag 304 blz. ISBN 9050184073 In goede staat!

Fluiten, katten en fregatten

Bestel
fluiten-katten-en-fregatten-20
De schepen van de VOC 1602-1798
Haalmeijer, Hans en Dik Vuik: 2002 Bloemendaal, softcover 144 blz.. Overzicht van de type schepen, met hun geschiedenis, anatomie en gebruik, met illustaties en plannen. ISBN 9064103763 In zeer goede staat

Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval

van € 24,50
Bestel

De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de tafelbaai

Werz, Bruno: 2004 Zutphen, gebonden met papieromslag 206 blz., met veel afbeeldingen. In de territoriale wateren van Zuid-Afrika liggen de resten van minimaal 52 schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Dit is bijna een kwart van het totaal aantal vaartuigen dat gedurende het bestaan van de Compagnie tenonder ging. Alleen al in Tafelbaai moeten meer dan 25 VOC-scheepswrakken liggen, hoewel het merendeel daarvan nog niet is gevonden. Aangezien er door middel van deze schepen contacten werden onderhouden tussen verschillende continenten, is hun geschiedenis van internationaal belang. De wrakken van deze vaartuigen leveren nu vondsten op die een intieme kijk bieden op het dagelijks leven aan boord gedurende de zeventiende en achttiende eeuw en op de handelswaar die Europese, Afrikaanse en Aziatische economieën met elkaar verbond. In EEN BEDROEFD, EN BECLAAGLIJCK ONGEVAL beschrijft maritiem-archeoloog en historicus Bruno Werz de ondergang van de Oosterland en de Waddinxveen in Tafelbaai.

Het VOC fluitschip Stavenisse

Bestel
En de ontdekking van Terra Natal
Paesie, R. 2002 Amsterdam hardcover met papieromslag 235 blz.., met foto's en illustraties. In 1686 Strandde het VOC-schip Stavenisse voor de kust van Terra Natal, het huidige Kwa-Zulu Natal en Transkei. Van de ruim zeventig bemanningsleden wisten zestig het vege lijf te redden. Zij waren de eerste Nederlanders, die voet aan wal zetten op de Zuid-Afrikaanse oostkust. Een deel van de schipbreukelingen wist in het daaropvolgende jaar met een zelfgebouwde sloep Kaap de Goede Hoop te bereiken. De rest had minder geluk. Zij trachtten over land, door de onherbergzame binnenlanden, een weg te vinden naar de Nederlandse kaapkolonie. Sommigen bezweken aan hun ontberingen, verdronken bij de oversteek van rivieren, werden een prooi van wilde dieren of verloren hun leven tijdens overvallen van plaatselijke negerstammen. De overigen werden in de daarop volgende vier jaar dankzij vanuit de Kaap georganiseerde expedities gered. De overlevenden berichtten over grote rijkdommen en naar aanleiding daarvan besloten de Heren Zeventien in 1719 een handelspost in Rio de La Goya, het huidige Maputo, te vestigen. In 1721 vertrokken vanuit Kaap de Goede Hoop drie Hoekerschepen naar de Afrikaanse Oostkust, waar een fort werd gebouwd. De onderneming bleek echter van meet af aan gedoemd te mislukken. Binnen enkele maanden stierf een groot deel van het garnizoen aan malaria en het verwachte goud werd niet gevonden. Bovendien werd het fort in 1722 door zeerovers overvallen en geplunderd. De compagnie was in de daaropvolgende jaren genoodzaakt veel manschappen, geld en materieel naar de vestiging te zenden, terwijl de baten uitbleven. Toen in 1728 een groep garnizoenssoldaten deserteerde en vervolgens een samenzwering van het compagniepersoneel tegen het plaatselijke gezag werd ontmaskerd, besloten de bewindhebbers ten einde raad in patria de onfortuinlijke factorij definitief te sluiten. In zeer goede staat

Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen

Bestel
Asaert, Dr.G.: 1974 Bussum, hardcover met papieromslag 144 blz., met illustraties. In goede staat. Goed boek over dit onderwerp.

Het VOC-retourschip Ravesteyn

Bestel
De laatste reis van een Zeeuwse Oostindievaarder
Paesie, Ruud: 1999 Bataafsche Leeuw, gebonden met papieromslag 205 Blz.. In 1997 ontdekte de auteur het wrak van de Ravensteijn op een atol bij de Malediven. Een lange speurtocht door diverse archieven in verscheidene landen geven de geschiedenis weer van dit schip en het reilen en zeilen van de Zeeuwse kamer van de VOC aan Kaap de goede Hoop, de Malediven en Ceylon. Rijk geillustreerd. ISBN 9067074802 ontdekkingsreizen, scheepvaart. In goede staat

Schippers van de VOC in de achttiende eeuw

Bestel
schippers-van-de-voc-18e-eeuw-20
aan de wal en op zee
Bruijn, J.R.: Amsterdam 2008, hardcover 275 blz.., geillustreerd. De schippers in deze periode. ISBN 9789067076302 In zeer goede staat

Samuel Pepys Dagboek 1660-1669

Bestel
samuel-pepys-dagboek-1660-1669-20
een selectie uit het volledige dagboek
Pepys, S: 1981 Fibula, hardcover met papieromslag 348 blz.. Beroemd dagboek van deze ambetenaar bij de Royal Navy die hij gedurende een periode van 30 jaar reorganiseerde ISBN 9022838862 In zeer goede staat

Op reis met de VOC

Bestel
op-reis-met-de-voc-20
De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebels
Barend-van Haeften, Marijke: Zutphen 1996, gebonden 179 blz.. Deel 95 uit de werken uitgegeven door de Linschooten-Vereeniging. ISBN 9789060119587 In zeer goede staat

Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-indievaarders (1595-1650)

Bestel
leven-en-rebellie-aan-boord-van-oost-indievaarders-20
Ketting, Herman: 2002 Aksant Amsterdam, hardcover 379 blz., met illustraties en index. Beschrijvingen over het leven aan boord. Zeer goed boek hierover. ISBN 9052600732 Omslag heeft lichte gebruikssporen, in goede staat.

Jantjes van Leiden

Bestel
jantjes-van-leiden-20
Kagie, Rudie: 1986 Leiden, softcover 47 blz., met foto's. Geschiedenis van deze kweekschool voor zeevaart in Leiden tussen 1855 en 1914. ISBN 906473173x In goede staat

Varen en Vechten

Bestel
varen-en-vechten-kb-20
s-Lands zeemacht in druk 1597-1795
Dissel, A. van : Koninklijke Bibliotheek, softcover 71 blz.. Overzicht van de gebruikte werken en geschiedenis. In goede staat

17 Zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen

Bestel
17-zeventiende-eeuwse-admiralen-20
Gent, Drs T.: 1990 Koninklijke Marine, softcover 104 blz., geillustreerd ISBN 9090136584 In zeer goede staat

De Luitenant-Admirael-Generael

Bestel
de-luitenant-admirael-generael-20
Een beknopte levensbeschrijving van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
Moer, A. van der: softcover 94 blz. Goed compleet en toegankelijk werk over de persoon van de Ruyter, die mede Nederland weer op de kaart bracht en meer dan dat. Geillustreerd. ISBN 9789051942019 In zeer goede staat

Jan Hendrik van Kinsbergen

van € 29,50
Bestel
jan-hendrik-van-kinsbergen-1735-1819-20
Admiraal en filantroop
Prudhomme van Reine, Dr.R.B.: 1990 De Bataafsche Leeuw Amsterdam, hardcover met papieromslag 639 blz., geillustreerd. ISBN 9067072370 In zeer goede staat

Plying between Mars and Mercury

Bestel
Political, Economic and Cultural links between The Netherlands and Sweden during the Golden Age
Schokkenbroek, J.C.A.: 1993 The Hague, softcover 49 pages, with photos. In very good condition

Onderwaterarcheologie op de rede van Texel

Bestel
Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand)
Vos, A.D.: 2012 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort, hardcover 391 blz., geillustreerd en met uitvouwbladen ISBN 9789057991943 In zeer goede staat

De Trippen in de 17e Eeuw

Bestel
de-trippen-in-de-17e-eeuw-20
Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse Stapelmarkt
Klein, P.W.: 1965 Assen van Gorcum, hardcover met papieromslag 512 blz., met literatuur opgaves en diverse indexes. De familie Trip staat centraal om het ondernemersgedrag in het algemeen te belichten. In zeer goede staat © Nautiek.nl

Zeilende Oorlogsschepen

Bestel
Deel uit de Time-Life serie zeevaart!
Whipple, A.B.C.: 1979 Amsterdam, gebonden 184 blz.. Mooie geillustreerde geschiedenis. In goede staat

Het Scheepvaart Museum te Amsterdam

Bestel
het-scheepvaartmuseum-te-amsterdam_20160420105137
Een rondgang langs de verzameling
Voorbeijtel-Cannenburg, W: 1947 Leiden, hardcover 98 blz., met fotos. Beschrijving en afbeelding van vele museale items in het Scheepvaartmuseum. In goede staat