Nederlandse Maritieme Geschiedenis

Ballade van Texel

Bestel
ballade-van-texel-20
Texel en omgeving in het midden van de 16e eeuw
Schoorl, H: 1976 Texel, softcover 28 blz., geillustreerd. Toelichting bij de reproduktie van een kaartfragment. In goede staat

Linschoten Vereeniging deel 53

Bestel
linschoten-vereeniging-oud-20
2e deel van De eerste Nederlandsche Transatlantische Stoomvaart in 1827 van Zr Ms Stoompakket Curacao
Nouhuys, J.W. van: 1951 's-Gravenhage, hardcover 224 blz. In zeer goede staat

Gezonken als een Baksteen 1752

Bestel
Bartels, M: 2011 Hoorn, hardcover met papieromslag 96 blz.. De schipbreuk van de Tjalk van de Friese schipper Karsten Hoytes op 3 November 1752. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar een gezonken vrachtvaarder in het Hoornse Hop, met fotos en illustraties. ISBN 9789081645218 In zeer goede staat

De wereld volgens Blaeu

Bestel
de-wereld-volgens-bleau-20
Blaeus wereldkaart op groot formaat uit 1646
Wieringa e.a.: 1986, softcover 62 blz. , met afbeeldingen. De wereldkaart in detail afgebeeld en beschreven. In zeer goede staat

De 7 Provincien

Bestel
de-7-provincien-20
Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter
Bruijn, Dr.J.R. e.a.: 1997 Franeker, softcover 103 blz., over het schip en alles daar om heen. ISBN 9051941358 in zeer goede staat!

17 Zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen

Bestel
17-zeventiende-eeuwse-admiralen-20
Gent, Drs T.: 1990 Koninklijke Marine, softcover 104 blz., geillustreerd ISBN 9090136584 In zeer goede staat

In tekening gebracht

Bestel
De achttiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden
Hoving, A.J. en A.A. Lemmers: 2001 Amsterdam, deel 12 uit de serie Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis, hardcover met papieromslag 316 blz.. Vanaf 1725 werden de ontwerpen vanaf bouwtekeningen gebouwd, een overgang van ambacht naar een moderne technologische aanpak. In dit boek wordt deze overgang belicht. ISBN 9067075418 In zeer goede staat. Met bijbehorende uitvouwbare losse tekeningen.

Bontekoe

Bestel
bontekoe-20
De schipper, het journaal, de scheepsjongens
Bostoen, K. e.a.: 1996 Zutphen, softcover 96 blz., met illustraties. Het beeld van de schipper en zijn avonturen. ISBN 9060119487 In zeer goede staat

Met geen drooge oogen om tesien

Bestel
De ondergang van het VOC-retourschip 't Vliegend Hart in 1735
Horst, A.J. van der: 1991 Amsterdam, softcover 80 blz., geillustreerd. Over het bij Vlissingen vergane schip. ISBN 9067072729 In zeer goede staat

De schat van het Vliegend Hert

Bestel
de-schat-van-het-vliegend-hert-20
Compagniegeld en smokkelgeld uit een VOC-Schip
Pol, A: 1993 Leiden, softcover 80 blz.. Over Het Vliegend Hert, de VOC, de berging en het goud en zilver. In zeer goede staat

Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier door N. Witsen

Bestel
Witsen, Nicolaes: 1979 Alphen a/d Rijn, hardcover 556 blz.. Facsimile van de uitgave uit 1671 in een oplage van 600 ex.. , geillustreerd. Boek over de scheepsbouw uit oude tijden en de hedendaagse bouw. Klassiek boek. In zeer goede staat

De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795)

Bestel
The Archives of the Dutch East India Company
Raben, B. a.o.: 1992 SDU s-Gravenhage, hardcover met papieromslag 555 blz.. Overzicht van het Archief van 14933 dossiers, met index van namen en schepen. ISBN 9789012080125 In zeer goede staat

Varen waar geen water is

Bestel
varen-waar-geen-water-is-20
Geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300 tot 1930
Schutten, Drs. G.J.: 1981 gebonden met papieromslag 276 blz., veel informatie, achtergronden, kaarten en foto's. ISBN 9070162121 In goede staat

Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indievaarders (1595-1650)

Bestel
leven-en-rebellie-aan-boord-van-oost-indievaarders-20
Ketting, Herman: 2002 Aksant Amsterdam, hardcover 379 blz., met illustraties en index. Beschrijvingen over het leven aan boord. Zeer goed boek hierover. ISBN 9052600732 Omslag heeft lichte gebruikssporen, in goede staat.

De Delft boven water

Bestel
de-delft-boven-water-20
Fischer, J.F. Fzn/Symen Kingma: 2003 franeker, hardcover 88 blz. Het authentieke verhaal van 's Lands schip van oorlog Delft, 1783-1797. Een dramatisch en zeer bewogen levensverhaal van een marineschip dat de Nederlandse vlag voerde van de Oostzee tot de Middellandse Zee, dat opkwam voor de Nederlandse belangen, dat een dappere strijd leverde tegen een Britse overmacht, en dat ongeveer 20 mijl noordwest van Scheveningen in de Noordzee verdween- om twee eeuwen later door een visser als wrak weer teruggevonden te worden. ISBN 9051942400 In zeer goede staat

Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900

Bestel
Crone, G.C.E.: 1978 Schiedam. Reprint van de uitgave uit 1926, hardcover met papieromslag 412 blz. incl. platen Beschrijving van de vele soorten schepen met daarbij behorende afbeeldingen. In goede staat.

Nederlanders en de Zee

Bestel
Vandersmissen, Hans: 1983 Bussum, 184 Blz., met veel illustratie en fotos, De geschiedenis van de Nederlandse zeevaart, compact, maar goed weergegeven. ISBN 9022818748 In zeer goede staat

Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen

van € 17,50
Bestel
Asaert, Dr.G.: 1974 Bussum, hardcover met papieromslag 144 blz., met illustraties. In goede staat. Goed boek over dit onderwerp.

Piraten

Bestel
piraten-20
een overzicht van begin tot heden van piraterij uit de hele wereld
Konstam, A: 2010 Veltman Utrecht, hardcover met papieromslag 247 blz., rijk geillustreerd. ISBN 9789048303250 In zeer goede staat

Zeeroof en zeeroofbestrijding

Bestel
In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeks Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis.
Teitler, G e.a.: gebonden 351 blz. geillustreerd. Zeeroof is een actueel verschijnsel met een lange geschiedenis, een fenomeen dat altijd velen tot de verbeelding heeft gesproken. Nog steeds zijn de misdaden van zeerovers en de lotgevallen van hun slachtoffers een geliefd onderwerp van romans en films. Vaak berusten deze verhalen op pure fantasie. De werkelijkheid bleek (en blijkt) heel anders. In deze bundel worden zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel in de negentiende eeuw vanuit verschillende gezichtspunten besproken. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek belichten de auteurs diverse aspecten van deze veelzijdige en interessante problematiek. Opvattingen van Indische ambtenaren, inheemse vorsten, marineofficieren en slachtoffers liepen ver uiteen. Het is opvallend hoezeer de betrokken, ambtelijke instanties van inzicht met elkaar verschilden over de bestrijding van dit kwaad in de Indische archipel. Uiteindelijk werd de zeeroof omstreeks 1900 door een bundeling van bestuurlijke, juridische, operationele en economische maatregelen en ontwikkelingen gefnuikt. De actualiteit van deze historische studies wordt duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk, waarin verleden en heden worden verweven. In goede staat