Mariniersboeken

Herinneringen in tweevoud

Bestel
herinneringen-in-tweevoud-20
Henk J. van der Park als marinier in Nieuw Guinea
Park, H.J. van der: 1996 Breezand, softcover 80 blz., met fotos. Een in eigen beheer uitgave. In zeer goede staat

Zeemilicien bij de Mariniersbrigade

Bestel
zeemilicien-bij-de-mariniersbrigade-20
Maas, J.G.: 1999 Meppel, softcover 144 blz. Herinneringen van de schrijver aan de periode 1947-1949 in Nederlands-Indie

Nieuw-Guinea

Bestel
nieuw-guinea-20
Ministerie van Defensie: Ca. 1960, softcover 72 blz., met fotos en illustraties. Inlichtingenboekje voor de dienstplichtigen in Nieuw Guinea, met uitvouwbaart kaartje van Nieuw-Guinea

Mariniers in Haiti

Bestel
September 1995 - Februari 1996
Kerklaan, F: 1997 Eisma Leeuwarden, hardcover 224 blz., met fotos. Herinneringsboek aan deze missie om de stabilitiert in het land te bewaren. In zeer goede staat

Mariniers en Anneke Dotes

Bestel
mariniers-en-anneke-dotes-20
Gravestijn, J: 1990 Kiel-Windeweer, softcover 158 blz., geillustreerd. Met anekdotsiche verhalen over de mariniers. ISBN 9073597013 In zeer goede staat

Het landingsdetachement

Bestel
het-landingsdetachement-20
Dienstgeheim
KM: 1965 Rijkseigendom, softcover 3o blz., geillustreerde uitleg met afbeeldingen. Over de landing zelf en uitleg van het gebruik van de UZI Machinepistolen, NATO (FAL) Mitrailleurs, NATO (FAL) geweren en F.N. Pisolen met fotos. In zeer goede staat

Handboek voor den Zeemilicien

Bestel
handboek-voor-den-zeemilicien-1893-20
Koninklijke Nederlandsche Marine: 1893 s-Gravenhage, hardcover 233 blz.. Handboek gaat voornamelijk over het hanteren van de wapens en kanonnen aan boord van de marineschepen

Zakboekje Zeemilicien 1929-1942

Bestel
zakboekje-van-den-20
KM: 1929 Den Helder. 2 zakboekjes aan elkaar van de carriere van Stoker J. Visser uit Amersfoort, zeemilicien lichting 1929. In zakboekje alle financien als soldij en uitgaves, mutaties van schepen en werkplekken, verlofpassen, uitgereikte materialen. Inclusief ingenaaid label te gebruiken bij opkomst met spoed

Handboek voor Zeemiliciens

Bestel
handboek-voor-zeemiliciens-1905-20
Koninklijke Nederlandsche Marine: 1905 Willemsoord, hardcover 153 blz.. Handboek gaat voornamelijk over het hanteren van de wapens en kanonnen aan boord van de marineschepen

De Mariniersbrigade 1943-1949

Bestel
de-mariniersbrigade-1943-1949-20
Wording en inzet in Indonesie
Schoonoord, Dr. D.C.L.: 1988 's-Gravenhage, softcover 412 blz.. Uigave; Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf. In zeer goede staat

De Marinierskazerne van Rotterdam

Bestel
demarinierskazernenieuw
Van Arsenaal der Admiraliteit tot bakermat van zeesoldaten
Borselen, Jan Willem van: Gebonden 272 blz., met foto's en index. In zeer goede staat. Geschiedenis.

Marinierskapel der Koninklijke Marine

Bestel
50 jaar toonaangevend
Geneste, Willem: 1995 Rotterdam, hardcover 143 blz., geillustreerd. Overzicht van 50 jaar Marinierskapel. In zeer goede staat

Marinier onder de vlag

Bestel
Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk.
Valkenburg, R: 1993 Banier Utrecht, hardcover 236 blz, met fotos. De belevenissen van Marinier Kooi in de Japanse kampen, de Birma spoorweg en zijn bevrijding na een bombardement op het schip naar Singapore. ISBN 9789033603341 In goede staat.

Onze Gids

Bestel
onze-gids
aangeboden door de Nat. Chr. Onderofficieren Vereeniging aan de militairen van land- en zeemacht
Geen auteur: 1909 Deventer, 2e editie, softcover 126 blz., met foto's. Gids voor de militairen. In zeer goede staat

Herinneringsboek Unmee 2000-2001

Bestel
herinneringsboek-unmee-2000-2001
Nederlands-Canadees Bataljon in de Hoorn van Afrika
Berg, X.E. van den: 2001 Den Haag, hardcover met papieromslag 267 blz.. Centraal staat het tweede mariniersbataljon uit Doorn, met ondersteuning van diverse eenheden en de HrMs Rotterdam

Odyssee van een marinier

Bestel
odyssee-van-een-marinier
Omzwervingen en lotgevallen van de uit de rangen opgeklommen officier der Mariniers (Ltzvk 2 O.C. b.d.)
Wijk, Arie van: 1997 Driebergen, softcover 115 blz, met fotos. Met de nadruk op de oorlogs en na-oorlogse jaren, met name Nederlands-Indie

Ik zal handhaven

Bestel
ik-zal-handhaven
Weekblad van de 1e Mariniersbrigade
Diverse schrijvers: 2e jaargang 1946 met 10 nrs vanaf Oktober 1946, 3e jaargang 1947 met 29 nrs. waaronder een aantal combinummers, 4e jaargang 1948 met 26 nrs. waaronder een aantal combinummers. De 55 bladen zitten in een ordner met 4 perforaties. Mariniersbrigade, Koninklijke Marine

De geschiedenis van de mariniersbrigade

Bestel
de geschiedenis van de mar
De Mariniersbrigade in Oost-Java in de jaren 1946/1947/1948 en 1949
De Mariniersbrigade in Oost-Java in de jaren 1946/1947/1948 en 1949, Wim Hornman: 1985 Amsterdam, gebonden met papieromslag 450 blz. met foto's. Opgetekende verhalen uit die periode

Mariniers in Irak en Turkije 1991

Bestel
mariniers in irak
Humanitaire hulpverlening door militairen aan Koerden
Humanitaire hulpverlening door militairen aan Koerden: Dr. D.C.L. Schoonoord, 1992 Leeuwarden, gebonden 96 blz.. Veel foto's en achtergronden

Korps Mariniers 1665-1965

Bestel
korps-mariniers-1665-1965
De geschiedenis van het Korps Mariniers
Nass, Gen. Majoor G.J.M.: softcover 64 blz, rijk geillustreerd