Nederlandse Binnenvaartboeken

100 jaar op stoom in eigen boezem

Bestel
100-jaar-op-stoom-in-eigen-boezem-20
Met de motorschuit van het Westland naar Midden-Delfland, van Vlaardingen naar Delft tot in Loosduinen
Stig, A: 2007 Den Haag, hardcover 72 blz., met veel fotos. Geschiedenis van de motorschuiten, de vervoerders van de tuinbouwproducten over het water. ISBN 9789059017511 In zeer goede staat

Schepen die blijven

Bestel
Type- en scheepsbeschrijvingen van Nederlandse historische bedrijfsvaartuigen
Bos, Janneke F.M.: 1999 Amsterdam, hardcover 416 blz.. Uitgave landelijk Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, de 700 schepen van de vereniging worden hier beschreven en afgebeeld ISBN 908050081x In zeer goede staat

De scheepvaart in vroeger jaren, Nederland

Bestel
Nauwelaers-Wanders, G: 1982 Belgie, softcover 122 blz.. Oude binnenvaart fotos met begeleidend onderschrift. In goede staat

Veenkoloniale Binnenvaart in Beeld

Bestel
veenkoloniale-binnenvaart-in-beeld-20
Hachmer, H.A.: 2001 Europese Bibliotheek zaltbommel, hardcover 100 blz., fotoboek met begeleidende tekst. ISBN 902882667x In zeer goede staat

Tariefbeschikking Beurtvaart 1954 met bijlagen

Bestel
tariefbeschikking-beurtvaart-20
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 1954 Denhaag, softcover 37 blz., Goederensoorten, trajecten met tarieven, vergoedingen etc.. In zeer goede staat

De positie van de schippers van kleine schepen in het noorden van het land

Bestel
de-positie-van-kleine-schippers-20
Diverse auteurs: 1963 Staatsuitgeverij, softcover 47 blz.. Rapport over de situatie. In zeer goede staat

La Navigation Interieure en Belgique

Bestel
la-navigation-en-belgique-20
Walle, W.P. van: 1938 Bruxelles, hardcover 359 pages, with folding-out maps. The inland waterways of Belgium. French language. In good condition

Verslag der Staatscomissie tot het nagaan van den toestand waarin het binnenschipperijbedrijf verkeert

Bestel
Staatscomissie: 1911 s-Gravenhage, hardcover ca. 500 blz.. geeft een compleet beeld van de binnenvaart in die tijd. Boek in matige staat

De Waterlandse Melkschuit

Bestel
de-waterlandse-melkschuit-20_
Varende boeren tussen Waterland en Amsterdam 1600-1900
Wegman, A: Hardcover 60 blz., geillustreerd. Over het type schuit en de geschiedenis van het gebruik. ISBN 9789491185014 In zeer goede staat

Binnenvaartschepen

Bestel
binnenvaartschepen-martens-20
Martens, R en Loomeijer, F.: 1977 Kleine Alkreeks, softcover 128 blz.. Gedetailleerd beeld van de diverse soorten binnenvaartschepen vanaf 1880-1930, zowel zeil als Motor. Met veel fotos. ISBN 9060136926 In goede staat

Nederlandse Binnenschepen

Bestel
nederlandse-binnenschepen-crone-20
Crone, G.C.E.: 1946 Amsterdam, hardcover 108 blz.. Nederlandse binnenvaartschepen uit het verleden, met afbeelding en beschrijving van het type en het gebruik. deel uit de heemschut serie.

Scheepsrestauratie

Bestel
scheepsrestauratie-20
Met alle restauratietekeningen van de Hasselteraak Annigje
Dessens, Henk e.a.: 1988 Houten, softcover 127 blz.. Het restaureren van oude binnenvaartschepen, met als voorbeeld een Hasselteraak, met veel details.ISBN 9026920512 In zeer goede staat

Voor en tegen de wind

Bestel
voor-en-tegen-de-wind-20
Kanalen, schepen, schippers en scheepsjagers in de Veenkolonien
Hachmer, H.A.: 1994 Scheemda, uitgeverij Meinders, softcover 160 blz., met veel foto's. Ontwikkeling en geschiedenis van de binnenvaart in de Groninger en Drentse veenkolonien. ISBN 9072672178 In goede staat

Weerzien met de oude binnenvaart

van € 16,50
Bestel
Martens, Rob/Westra, Lieuwe: 1995 Almere, softcover. Foto's met bijschrift over de oude binnenvaart tussen 1880 en 1930. ISBN 9021511053 In zeer goede staat

Schippers op Westlandse wateren

Bestel
schippers-op-westlandse-wateren-20
Leeuwen, J.N.M. en H.C. Lelieveld: 1995 Europese Bibliotheek Zaltbommel, hardcover 75 blz., Vele fotos van de schepen en de geschiedenis verteld van de fotos. ISBN 9789028861466 In zeer goede staat

Volaan Vooruit

Bestel
Binnenvaart, van opdrukker tot duwboot
Groot, Harry de: De Alk 1989, hardcover 192 blz. Mooi beeldportret per type binnenvaart onderverdeeld, veel achtergrondinformatie ISBN 9060139771 In zeer goede staat

Alles wel aan boord

Bestel
Beeldend verleden van een varend bestaan
Groot, H. de: 2003 De Alk, gebonden 143 blz.. Een beeld van de binnenvaart in het verleden. Prachtige foto's van vele diverse schepen, vol met activiteit, met een begeleidend schrijven. ISBN 9060132459 In zeer goede staat

Op de leugenbank

Bestel
op-de-leugenbank
Verhalen van de rivier
Verhagen, P.: 1994 Papendrecht, hardcover 96 blz., met foto's. Verhalen van schippers die op de grote rivieren voeren ISBN 9080199311 In zeer goede staat

s.s. Christian Brunings

Bestel
ss-christiaan-brunings-20
Spits, Elisabeth: 2000 Amsterdam, softcover 96 blz.. Geschiedenis van dit stoomschip. Begonnen in 1900 als directievaartuig, gebruikt als ijsbreker op de rivieren, meetvaartuig, stoomboot van Sinterklaas en vaartuig voor de Koninklijke Familie, met veel achtergronden en foto's. ISBN 9057301024 In zeer goede staat

Vijfenzeventig jaar Oranje

Bestel
Diverse schrijvers: Gedenkboek van deze scheepvaartverzekeringsmaatschappij, 1980 Groningen 172 Blz.. Prachtig boek over de kust- en binnenvaart, diverse onderwerpen worden in dit boek behandeld, tevens overzicht averijen en een heel groot hoofdstuk van 50 Blz. Over de carriere van vele kustvaarders, met hele gedetailleerde feiten. Dit alles ondersteund met soms prachtige fotos. In zeer goede staat