Nederlandse Binnenvaartboeken

Schippers op de Alblas en de Graafstroom

Bestel
schippers-op-de-alblas-en-de-graafstroom-20
Van +/- 1800 tot heden
Smit, L en Adam Krijgsman: 1976 Alblasserdam, hardcover 135 blz.. De schipper staat hier centraal. Korte levensoverzichten van vele schippers en hun schepen, met mooie fotografie. Omslag met kleine sporen van gebruik, verder goed

Veenkoloniale Binnenvaart in Beeld

Bestel
veenkoloniale-binnenvaart-in-beeld-20
Hachmer, H.A.: 2001 Europese Bibliotheek zaltbommel, hardcover 100 blz., fotoboek met begeleidende tekst. ISBN 902882667x In zeer goede staat

Tariefbeschikking Beurtvaart 1954 met bijlagen

Bestel
tariefbeschikking-beurtvaart-20
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 1954 Denhaag, softcover 37 blz., Goederensoorten, trajecten met tarieven, vergoedingen etc.. In zeer goede staat

De positie van de schippers van kleine schepen in het noorden van het land

Bestel
de-positie-van-kleine-schippers-20
Diverse auteurs: 1963 Staatsuitgeverij, softcover 47 blz.. Rapport over de situatie. In zeer goede staat

La Navigation Interieure en Belgique

Bestel
la-navigation-en-belgique-20
Walle, W.P. van: 1938 Bruxelles, hardcover 359 pages, with folding-out maps. The inland waterways of Belgium. French language. In good condition

Verslag der Staatscomissie tot het nagaan van den toestand waarin het binnenschipperijbedrijf verkeert

Bestel
Staatscomissie: 1911 s-Gravenhage, hardcover ca. 500 blz.. geeft een compleet beeld van de binnenvaart in die tijd. Boek in matige staat

De Waterlandse Melkschuit

Bestel
de-waterlandse-melkschuit-20_
Varende boeren tussen Waterland en Amsterdam 1600-1900
Wegman, A: Hardcover 60 blz., geillustreerd. Over het type schuit en de geschiedenis van het gebruik. ISBN 9789491185014 In zeer goede staat

Binnenvaartschepen

Bestel
binnenvaartschepen-martens-20
Martens, R en Loomeijer, F.: 1977 Kleine Alkreeks, softcover 128 blz.. Gedetailleerd beeld van de diverse soorten binnenvaartschepen vanaf 1880-1930, zowel zeil als Motor. Met veel fotos. ISBN 9060136926 In goede staat

Nederlandse Binnenschepen

Bestel
nederlandse-binnenschepen-crone-20
Crone, G.C.E.: 1946 Amsterdam, hardcover 108 blz.. Nederlandse binnenvaartschepen uit het verleden, met afbeelding en beschrijving van het type en het gebruik. deel uit de heemschut serie.

Scheepsrestauratie

Bestel
scheepsrestauratie-20
Met alle restauratietekeningen van de Hasselteraak Annigje
Dessens, Henk e.a.: 1988 Houten, softcover 127 blz.. Het restaureren van oude binnenvaartschepen, met als voorbeeld een Hasselteraak, met veel details.ISBN 9026920512 In zeer goede staat

Vijf eeuwen binnenscheepvaart

Bestel
Geillustreerde geschiedenis
Fuchs, J.M.: 1965 Amsterdam, hardcover 72 blz., met foto's en illustraties. In goede staat

Voor en tegen de wind

Bestel
voor-en-tegen-de-wind-20
Kanalen, schepen, schippers en scheepsjagers in de Veenkolonien
Hachmer, H.A.: 1994 Scheemda, uitgeverij Meinders, softcover 160 blz., met veel foto's. Ontwikkeling en geschiedenis van de binnenvaart in de Groninger en Drentse veenkolonien. ISBN 9072672178 In goede staat

Weerzien met de oude binnenvaart

van € 16,50
Bestel
Martens, Rob/Westra, Lieuwe: 1995 Almere, softcover. Foto's met bijschrift over de oude binnenvaart tussen 1880 en 1930. ISBN 9021511053 In zeer goede staat

Glorie van de oude binnenvaart

Bestel
Martens, Rob /Lieuwe Westra: 1988 Helmond, hardcover met papieromslag 199 blz.. Mooi beeld van de binnenvaart aan de hand van vele oude prentbriefkaarten. Deskundig van commentaar voorzien ISBN 9025290485 In zeer goede staat

Scheepstypologieen

Bestel
scheepstypologieen-20
Klippers, Aken, Westlanders, Steile stevens en Tjalken in beeld gebracht
Hin, Floris: 1988 Amsterdam, softcover 125 blz., Over de diverse types, de bouw, de achtergronden en het gebruik. Veel informatie en vele detailafbeeldingen middels fotos en illustraties ISBN 9026944969 In goede staat

Schippers op Westlandse wateren

Bestel
schippers-op-westlandse-wateren-20
Leeuwen, J.N.M. en H.C. Lelieveld: 1995 Europese Bibliotheek Zaltbommel, hardcover 75 blz., Vele fotos van de schepen en de geschiedenis verteld van de fotos. ISBN 9789028861466 In zeer goede staat

Drenten te water, scheepvaarthistorie van D'olde Lantschap

Bestel
Kerkmeijer, W: 1997 Noordelijk Scheepvaart Museum, softcover 23 blz., met foto's. Kleine publicatie over de oude binnenvaart in Drente. In zeer goede staat

Schipvaart en schepen in Overijssel

Bestel
schipvaart-en-schepen-in-overijssel-20
Schelhaas, H. e.a.: 1985 Zwolle, hardcover met papieromslag 120 blz.. Over de geschiedenis van de binnenvaart van Overijssel. ISBN 9066300299 In zeer goede staat

Te Berg, te Dal

Bestel
Wij voeren overal, een Rijnschipper verhaalt
Groot, Harry de: De Alk, hardcover 216 blz., de belevenissen van dit gezin in naoorlogs Nederland, waarin de geschiedenis van de binnenvaart zichtbaar wordt, met vele foto's. ISBN 9789060133149 In zeer goede staat

Volaan Vooruit

Bestel
Binnenvaart, van opdrukker tot duwboot
Groot, Harry de: De Alk 1989, hardcover 192 blz. Mooi beeldportret per type binnenvaart onderverdeeld, veel achtergrondinformatie ISBN 9060139771 In zeer goede staat