Nederlandse koopvaardijboeken

 

Catalogus Fred. Drughorn Ltd.

Bestel
Fred. Drughorn: Ca. 1910 Rotterdam, hardcover 58 pages., with plates of seagoing ships and Inland ships of Fred. Drughorn Company. In the middle of the book a folding-out route map of Inland routes and the Anglo-Brazilian Line of Drughorn and the Baltic-Holland Line. With marks of use, otherwise bindings ok and complete. Very rare

Groningen Ahoy

Bestel
Zwart. E. e.a.: 1980 Kemp Groningen Vereniging Oranje, softcover 48 blz., met fotos. Geschiedenis van de Groninger zeevaart ISBN 9070295091 In goede staat

Scheepvaart voor de lens

Bestel
scheepvaart-voor-de-lens-20

Maritieme fotografie in Nederland

Daalder Remmelt e.a.:, 2000 Amsterdam, softcover 144 blz.. Scheepvaart voor de lens verteld de verhalen van beroemde fotografen als William Grant en Cees van der Meulen, maar ook van onbekende amateurs, met veel bijzondere foto's. ISBN 9057301342 In zeer goede staat

De Nederlandse Koopvaardijvloot 1954

Bestel
de-nederlandse-koopvaardijvloot-1954-20
Munching, L.L. von: 1954 Amsterdam, hardcover +/- 150 blz.. Overzicht van Nederlandse rederijen en hun vloot, mutaties etc. met foto's. In goede staat

De Nederlandse Koopvaardijvloot 1955-1956

Bestel
de-nederlandse-koopvaardijvloot-1955-1956-20
Munching, L.L. von: 1956 Amsterdam, hardcover 124 blz.. Overzicht van alle rederijen en haar schepen. Met gegevens van de schepen en een overzicht van Nederlandse coasters. Achterin een aantal foto's. In goede staat

Onze Zeevaart 1950

Bestel
onze-zeevaart-1950-20
Colmjon, G: 1950 Rijswijk, hardcover 135 Blz.. Alle schepen van de Nederlandse rederijen onderverdeeld per rederij. De stand van zaken van de rederij komt ook aan de orde evenals de mutaties, met veel fotos en een index. In zeer goede staat

Onze Zeevaart 1951

Bestel
onze-zeevaart-1951-20
Colmjon, G: 1951 Rijswijk, hardcover 135 Blz.. Alle schepen van de Nederlandse rederijen onderverdeeld per rederij. De stand van zaken van de rederij komt ook aan de orde evenals de mutaties, met veel fotos en een index. In zeer goede staat

Trossen Los!

Bestel
trossen-los-20
Holland bouwt op!
Eijsden, A.A. van: 1946 Rotterdam, softcover 48 blz., fotoboekje met tekst van de opbouw van de Nederlandse maritieme sector na de oorlog. In goede staat

Oorlog aan Eems & Dollard

Bestel
oorlog-aan-eems-en-dollard-20
Beukema, Hans: 2007 Delfzijl, hardcover 127 blz., geillustreerd. De ervaringen van bewoners en opvarenden worden mooi verhaald. 75% van het boek is maritiem georienteerd, met mooie afbeeldingen. ISBN 9789087440022 In zeer goede staat

Tankvaart

Bestel
tankvaart-bovens-20
Beeld van gigantische ontwikkelingen
Bovens, G.A.J.: 1955 Amsterdam, hardcover met papieromslag 192 blz..geillustreerd. Over de snelle ontwikkeling van de tankvaart. In goede staat

Schoolschepen

Bestel
schoolschepen-20
De praktijktraining voor zee- en binnenvaart
Boes, A.J.: 2005 Zaandam, hardcover met papieromslag 216 blz. , met ca. 200 foto's. Onder meer de schepen; Argo/ Prins Hendrik/ Prinses Juliana/ Beatrix/ Irene / Christina/ Margriet/ Koningin Juliana/ Pollux/ Nederlander/ Koningin Wilhelmina/ Prins Bernhard/ Schorpioen/ Bonaire/ Jan Backx en de buitenlandse schoolschepen; Mir/ San Antonio/ Grossherzogin Elisabeth/ Mercator/ De Albirijn/ Nauticas Mexico/ Cisne Branco.. Geschiedenis, verhalen en achtergronden. In zeer goede staat

Wij varen weer!

Bestel
wij-varen-weer-20
Brand, D.W.: 1946 Amsterdam, softcover 109 blz.. Uitgave net na WO2. Met de stand van zaken van de Nederlandse Koopvaardij. Overzicht per rederij van de schepen en hun gegevens, de stand van zaken van de rederij en de plannen op korte- en lange termijn, met foto's. In goede staat

Smits Shipping

Bestel
Stegro reeks no.8
Stegro: hardcover 192 blz.. Overzicht van alle schepen die voor Smits varen en hebben gevaren, met specificaties en levensloop, van elk schip een foto. ISBN 9080800287 In zeer goede staat

Varen in verleden tijden

Bestel
varen-in-verleden-tijd-20
Brussel, Herman van: 2012 Stegro, hardcover 238 blz., met fotos. Ervaringen van de auteur bij de KJCPL ISBN 97890791520010 koopvaardij, scheepvaart in zeer goede staat

Honderd jaar De Ruytermedaille 1907-2007

Bestel
honderd-jaar-de-ruytermedaille-20
Boer, F.P. de: Aprilis 2007, Hardcover 252 blz.. , met fotos. Een ereteken voor schippers, stuurlieden en verdere bemanning van koopvaardij- en vissersschepen en andere personen, die zich door verdienstelijke daden voor de Nederlandse scheepvaart hebben onderscheiden. De medaille is sinds 1907 202 keer uitgereikt. De achtergronden die hebben geleid tot het uitreiken van deze medaille worden in dit boek beschreven en afgebeeld!. ISBN 9789059941762 In zeer goede staat

Tekenen voor een vloot.

van € 14,50
Bestel
tekenen-voor-een-vloot-20
Nedlloyd: in opdracht van de Nedlloyd Groep, 1982 Bussum, in 63 Blz. laat men de ontwikkeling van de schepen zien vanaf de vijftiger jaren, een mooi interessant boekwerkje met mooi fotomateriaal. In goede staat

Koninklijke Hollandsche Lloyd

van € 29,50
Bestel
Munching, L.L.von: gebonden 160 blz.. Geschiedenis en vlootlijst. Mooi geillustreerd. ISBN 9060139852 scheepvaart. koopvaardij. In zeer goede staat

Expeditiebedrijf H. Braakman en Co. 1811-1988

Bestel
expeditie-h-braakman-en-co-20
De vaart op Belgie met de Telegraaf vloot
Mast, Rinze Koop: Lanasta Emmen, hardcover 334 blz., geillustreerd met vele fotos. Over de schepen, de rederij, de strijd met W. Ruys etc.. Braakman had kleine zeegaande schepen, die meestentijds binnendoor hun route naar Belgie hadden. ISBN 9789086161225 In zeer goede staat

Kleine handelsvaart 1895-1995

van € 27,50
Bestel
periode 1945-1954
Otten, Jean M. en Joop Koekkoek: 1995 Wormerveer, softcover 175 blz.. Per blz 3 getekende coasters op naam, met al haar specificaties en levensloop. In zeer goede staat.

Kleine Handelsvaart 1895-1995

van € 27,50
Bestel
periode 1930-1945
Otten, Jean M. en Joop Koekkoek: 1996 Wormerveer, hardcover 166 blz. Per blz 3 getekende coasters op naam, met al haar specificaties en levensloop. In zeer goede staat!