Uitverkoop Maritieme Geschiedenis Boeken

De Delft

van € 55,00
Bestel
De dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin
Fischer Fzn., J.F.: 2001 Franeker, hardcover met papieromslag 544 blz., met tal van illustraties. ISBN 9051941668 In zeer goede staat.

De laatste reis van de Amsterdam

van € 16,50
Bestel
de-laatste-reis-van-de-amsterdam-20
Marsden, Peter: 1974 Bussum, hardcover met papieromslag 247 blz. Een boeiende documentaire over de ondergang, de vondst en de reconstructie van het wrak van de oostindievaarder Amsterdam. In goede staat

Scheepssier

van € 14,50
Bestel
Kruissink, G.R.: Scheepssier, 1977 Baarn, 127 Blz., mooi boek met veel illustraties en achtergronden van scheepssier. ISBN 9060459717 In goede staat

Ter Navolging

van € 14,50
Bestel
ter-navolging-20
Maritieme kunst en curiosa uit de kweekschool voor de zeevaart
Dessens, H.J.A e.a.: , 1992 Walburg Pers, soft-cover 199 Blz. Vele antieke stukken uit de collectie van de ''Kweekschool van de Zeevaart'' worden afgebeeld en uitgebreid beschreven ISBN 9060118200 In zeer goede staat

Reizen op papier

van € 14,50
Bestel
reizen-op-papier-20
Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers
Roeper, V.D./Wildeman, G.J.D.: 1996 Amsterdam, softcover 160 blz.., geillusteerd, in goede staat ISBN 9789060119655 In zeer goede staat

Hoogtij

van € 14,50
Bestel
Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak
Meer, S. de e.a.: Walburgpers, softcover 126 blz., met vele foto's en illustraties. Feesten opening Noordzeekanaal, Neptunus, De Ruyter, tewaterlatingen etc. ISBN 9057309408 In zeer goede staat

Zeehelden uit de Gouden Eeuw

van € 17,50
Bestel
Hellinga, G.G.: Walburg Pers 2006 hardcover met papieromslag 176 blz., rijk geillustreerd. Deze uitgave laat u kennismaken met die zeehelden uit de roemruchte Gouden Eeuw. Auteur Gerben Hellinga beschrijft de levens en daden van drieëntwintig officieren die een rol speelden in de ontstaansgeschiedenis van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. De ruzies die ze maakten, de zeeslagen waarin ze vochten en hun frustraties wanneer politici zich '' vaak met rampzalige gevolgen '' met hun werk bemoeiden. Uiteraard ontbreken in dit rijk geïllustreerde boek de werken van de grote zeeschilders niet; Willem van de Velde de Oude én de Jonge, Ludolf Backhuysen en vele anderen. Ze geven de lezer een indruk van de strijd, die zo vaak ordeloos en chaotisch verliep, en van de schepen waarop de zeehelden vochten en in veel gevallen sneuvelden. In zeer goede staat

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

van € 125,00
Bestel
Asaert, G. e.a.: 1976 Bussum, gebonden 4 delen. Deel 1; Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Vijftiende en Zestiende eeuw, 369 blz.. Deel 2; Zeventiende eeuw van 1585 tot ca. 1680, 389 blz.. Deel 3; Achttiende eeuw en eerste helft negentiende eeuw, van circa 1680 tot 1850-1870, 434 blz. Deel 4; Tweede helft negentiende eeuw en twintigste eeuw, van 1850-1870 tot ca. 1970, 398 blz. ISBN 9022819469 In goede staat

VOC schip Amsterdam

van € 14,50
Bestel
voc-schip-amsterdam-20
Rooij, Hans H. van /Jerzy Gawronski: 1989 Haarlem, softcover 72 blz.. Geschiedenis, vondst en onderzoek van het schip. Veel informatie, met foto's en illustraties ISBN 9023006925 In goede staat

De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen

van € 16,50
Bestel
de-lucht-in-gevlogen-20
Eerbewijzen voor van Speyk
Vries, Sandra de: 1988 Haarlem, softcover 123 blz., geillustreerd. Over de heldendaad van Van Speyk en de eerbewijzen na zijn daad. ISBN 9070024349 In goede staat

De Ruyter

van € 16,50
Bestel
de-ruyter-boxer-20
En de Engelse oorlogen in de gouden eeuw
Boxer, Prof. C.R.: 1976 Bussum, hardcover met papieromslag 125 blz., geillustreerd. Boxer is een gerenommeerd geschiedkundige ISBN 9022819558 In zeer goede staat

Spitsbergen 79 N.B.

van € 19,50
Bestel
spitsbergen-79-nb-20
Nederlandse expeditie in het spoor van Willem Barentsz
Hacquebord, Louwrens en Rene de Bok: 1981 Amsterdam, softcover 160 blz.. Weergegeven verslag van drie expedities naar Smeerenburg met als doel de oude walvisvaart te onderzoeken. Met foto's. ISBN 9010038920 in goede staat

Scheepsantiek

van € 34,50
Bestel
scheepsantiek-randier-20
Randier, Jean: 1974 Bussum, hardcover met papieromslag 217 Blz., uitgebreid boek over allerlei vormen van scheepsantiek ISBN 9022819221 In goede staat

Nederlanders ontdekken Australie

van € 16,50
Bestel
nederlanders-ontdekken-australie-20
Nederlanders ontdekken Australie, scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland
Sigmond, J.P./L.H. Zuiderbaan: geschiedenis van de gevonden schepen, geschiedenis van de handel met Australie en het onderzoek en berging van de wrakken. In goede staat

In de Indische wateren

van € 27,50
Bestel
linschoten-vereeniging-20
Anske Hielke Kuipers, Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902. Linschoten-Vereeniging deel 98
Kuiper. M.E.: 1999 Zutphen, hardcover met papieromslag 446 blz., geillustreerd. ISBN 9789057300820 In zeer goede staat. Trefwoorden, scheepvaart, maritieme geschiedenis

Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval

van € 24,50
Bestel
De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de tafelbaai
Werz, Bruno: 2004 Zutphen, gebonden met papieromslag 206 blz., met veel afbeeldingen. In de territoriale wateren van Zuid-Afrika liggen de resten van minimaal 52 schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Dit is bijna een kwart van het totaal aantal vaartuigen dat gedurende het bestaan van de Compagnie tenonder ging. Alleen al in Tafelbaai moeten meer dan 25 VOC-scheepswrakken liggen, hoewel het merendeel daarvan nog niet is gevonden. Aangezien er door middel van deze schepen contacten werden onderhouden tussen verschillende continenten, is hun geschiedenis van internationaal belang. De wrakken van deze vaartuigen leveren nu vondsten op die een intieme kijk bieden op het dagelijks leven aan boord gedurende de zeventiende en achttiende eeuw en op de handelswaar die Europese, Afrikaanse en Aziatische economieën met elkaar verbond. In EEN BEDROEFD, EN BECLAAGLIJCK ONGEVAL beschrijft maritiem-archeoloog en historicus Bruno Werz de ondergang van de Oosterland en de Waddinxveen in Tafelbaai.

Jan Hendrik van Kinsbergen

van € 29,50
Bestel
jan-hendrik-van-kinsbergen-1735-1819-20
Admiraal en filantroop
Prudhomme van Reine, Dr.R.B.: 1990 De Bataafsche Leeuw Amsterdam, hardcover met papieromslag 639 blz., geillustreerd. ISBN 9067072370 In zeer goede staat

Zeilende Oorlogsschepen

Bestel
Deel uit de Time-Life serie zeevaart!
Whipple, A.B.C.: 1979 Amsterdam, gebonden 184 blz.. Mooie geillustreerde geschiedenis. In goede staat

De Batavia te water

van € 19,50
Bestel
de-batavia-te-water-20
Roeper, Vibeke e.a.: 1996 Amsterdam, gebonden met papieromslag 112 Blz., met uitgebreide geschiedenis van het schip tot zijn ondergang voor de kust van Australie. De laatste dertig blz. de opgraving, hercontructie en bouw van de nieuwe Batavia, met veel illustraties en foto's isbn 9067074152 Maritieme geschiedenis, VOC. In zeer goede staat

Nautische Instrumenten

van € 32,50
Bestel
Randier, Jean: 1980 Deventer, 218 Blz. Het standaardwerk voor nautische instrumenten. Met veel afbeeldingen en gedetailleerde beschrijving. ISBN 9020113747 In mooie staat.