Nederlandse Koopvaardij

Oorlogsvloot van de Rotterdamsche lloyd 1940-45

Bestel
oorlogsvloot-van-de-rotterdamsche-lloyd-40-45-20
Guns, N. en F. Luidinga: 2018 Walburgpers Zutphen, hardcover 445 blz., met fotos. Oorlogsvloot van De Rotterdamsche Lloyd – ’40-’45 verhaalt over de bijdrage die de schepen en hun bemanningen van de Rotterdamsche Lloyd leverden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel van het persoonlijke leven van de zeelieden in die oorlogsjaren is onderbelicht gebleven. Het speelde zich ver van huis en haard af. Het thuisfront verkeerde al die jaren in grote onzekerheid over het lot van hun geliefden. Het enige contact was af en toe een Rode Kruis telegram waarmee een teken van leven werd gegeven. Bijna driehonderd zeelieden van de Rotterdamsche Lloyd verloren het leven. Anderen kwamen in Jappenkampen terecht. De helft van de Lloyd-vloot ging gedurende de vijandelijkheden ten onder. Dit boek richt aan de hand van uniek archiefmateriaal de schijnwerper op de rol van de mail- en vrachtschepen van de Rotterdamsche Lloyd en van het vlootpersoneel dat op alle wereldzeeën dienstdeed onder de meest moeilijke omstandigheden. De schepen brachten soldaten, oorlogsmaterieel, voedsel en grondstoffen naar de oorlogsgebieden. Vooral in het begin van de oorlog genoten zij een minimum aan bescherming. De zeelieden die aanvankelijk nog op vrijwillige basis waren aangemonsterd, kwamen later onder de verplichtingen van het Vaarplichtbesluit 1942 te vallen

Amsterdam 1930

Bestel
amsterdam-1930-20
De Maritieme Fotografie van Willem Langhout
Lamers, B.: 2018 Lanasta Emmen, softcover 96 blz. Fotoboek van schepen in en om de Amsterdamse haven, gefotografeerd door Langhout, met een deskunsige gedetailleerde beschrijving en geschiedenis van de getoonde schepen ISBN9789086161584 Nieuw!

ss Rotterdam

Bestel
Een Scheepsbiografie
Guns, A. en N.: Walburpers, hardcover 120 blz., geillustreerd. Al in 1938 kregen ontwerpers van de Holland Amerika-Lijn de opdracht voor een 'running mate' van de beroemde Nieuw Amsterdam. Door het uitbreken van WOII volgde pas in 1955 de bouwopdracht voor een luxe turbinestoomschip. Uitgangspunt van het unieke ontwerp was dat het schip zowel voor transatlantische passage (in twee klassen) als voor cruises te gebruiken zou zijn. De Rotterdam – het vijfde HAL-schip met deze naam – werd het vlaggenschip van de Nederlandse koopvaardij. Na de tewaterlating in 1958 volgde een leven van Atlantische oversteken, afgewisseld met exotische cruises in de wintermaanden. Na verloop van tijd zette de HAL het schip nog uitsluitend in voor cruises. De divisie toerisme van de HAL werd in 1989 verkocht aan Carnival Cruises en de Rotterdam ging als begeerlijk 'asset' mee naar Miami. In 1997 kwam het schip onder de naam Rembrandt in handen van Premier Cruises. De rederij ging echter failliet en het schip werd in 2000 in Freeport (Bahamas) aan de ketting gelegd. Na tal van verwikkelingen werd besloten om dit stuk Nederlands maritiem erfgoed terug te halen naar haar thuishaven. ss Rotterdam meerde met behulp van twee sleepboten op 4 augustus 2008 onder grote belangstelling aan op haar huidige ligplaats voor Katendracht. Het schip is na de nodige renovaties sinds 15 februari 2010 toegankelijk voor publiek

Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V.

Bestel
groninger-rotterdammer-stoomboot-maatschappij-20
Knoop-Mast, Rinze: 2018 Lanasta Emmen, hardcover 304 blz., rijk geillustreerd en met vlootlijsten. Frequente diensten vanuit Groningen op Amsterdam en Rotterdam, alsmede diensten Winschoten-Groningen-Leeuwarden-Harlingen. Wekelijkse dienst op Bremen en Hamburg. ISBN 9789086161553 Nieuw.

Mooie schepen en banen deel 6

Bestel
mooie-schepen-en-banen-deel-6-20
In de haven van Rotterdam
Keijzer, K. de en P. van Dijk: Coolegem Rotterdam, hardcover 112 blz.. Ook het zesde deel van Mooie schepen en banen belicht een grote diversiteit aan schepen met daarbij behorende haven- en ladingsaspecten en andere weetjes. Megaschepen die vanwege de diepgang niet in de stad kunnen komen, maar ook wat maatjes kleiner en blikvangende cruiseschepen. Er is extra aandacht voor scheepsmilieuzaken en emissie beperkende maatregelen en ook de offshore industrie komt ruim aan bod.

Noordam

Bestel
Het verhaal van vier HAL-schepen
Oosterwijk, B: Coolegem Roterdam, hardcover 192 blz., geillustreerd. Vier maal in de geschiedenis van de Holland-Amerika Lijn - die in 1989 als Holland America Line een Amerikaanse cruisevaartrederij werd - was er een Noordam. Dat waren twee vracht/passagiersschepen (beide voeren in de lijndienst tussen Rotterdam en New York) en twee cruiseschepen. De eerste Noordam werd in 1901 in dienst gesteld, de tweede was van 1938, de derde van 1984 en de laatste kwam in 2006 in de vaart. Maritiem auteur Bram Oosterwijk heeft in het boek Noordam - Het verhaal van vier HAL-schepen de bouw, de inrichting, de reizen, de talloze wederwaardigheden en de vele scheepsherinneringen van zowel bemanningsleden als passagiers beschreven. Hij heeft het wel en wee van het viertal een belangrijke plaats gegeven in de boeiende historie van de befaamde, in 1873 opgerichte Rotterdamse rederij. De eerste Noordam, die bij de werf van Harland and Wolff in Belfast was gebouwd, overleefde tijdens de Eerste Wereldoorlog twee maal een zeemijn-explosie; beide keren zonder slachtoffers. De Noordam uit 1938 - gebouwd bij P. Smit Jr. in Rotterdam - heeft als troepentransportschip voor geallieerde militairen van 1942 tot 1945 een belangrijke rol gespeeld in het gebied van de Stille Oceaan. Het schip bracht eind 1945 ook Nederlandse mariniers vanuit de Verenigde Staten naar Nederlands-Indië, waar de strijd om de onafhankelijkheid woedde. Noordam nummer drie en haar zusterschip Nieuw Amsterdam waren in de beginjaren tachtig de eerste speciaal voor de cruisevaart gebouwde schepen van de HAL. Deze Noordam vaart als Thomson Celebration nog steeds voor een Engelse rederij. De inmiddels elf jaar oude vierde Noordam, die één van de vier zusterschepen van de Vista-klasse is, maakt deel uit van de grote cruisevloot van de Holland America Line

Cruisevaart op Rotterdam

Bestel
Van Oosterdam tot Koningsdam
Gent, C. van: Coolegem Rotterdam, hardcover 168 blz., geillustreerd. Tot 2004 bezochten cruiseschepen slechts af en toe de Rotterdamse haven. De cruiseterminal in Amsterdam en de haven van Vlissingen kregen in die tijd meer schepen. Rotterdam was niet zo in trek en de stad deed niet al te veel om haar imago als cruisehaven te verbeteren. Dit veranderde na 2002, toen de gemeente Rotterdam besloot de cruiseterminal aan de Wilhelminakade te moderniseren. Cruiseschepen kwamen vanaf 2004 in steeds grotere aantallen naar de Maasstad. De voormalige passagiersterminal van de vroegere Holland-Amerika Lijn ging een grote toekomst tegemoet. Rotterdam was klaar om net als in de tijden van weleer opnieuw grote passagiersschepen te ontvangen. Met dit boek geeft de auteur een beeld van de cruisevaart op Rotterdam.

Een Zeevarend Zondagskind

Bestel
een-zeevarend-zondagskind-20
De memoires van HAL-Kapitein Roelof ten Kate
Guns, N: Coolegem Rotterdam, paperback 288 blz., geillustreerd. Roelof ten Kate - geboren op zondag 4 oktober 1925 in Bergentheim (Overijssel) is een telg van vrije boeren. Onafhankelijk denken en doen kenmerkt zijn hele leven. Hij werd geen boer maar zeevarende. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Roel een jong-volwassene; in die gevaarlijke periode beleefde hij vele bijzondere en spannende situaties. Hij ging naar de Noorder Kweekschool Abel Tasman. In 1946 monsterde hij als stuurmansleerling aan bij de Holland-Amerika Lijn (HAL). In de 39 jaren daarna voer hij in alle stuurmansrangen en als gezagvoerder op een groot aantal vracht- en passagiersschepen van de Rotterdamse rederij. Roel ten Kate had een voorkeur voor vrachtschepen. Maar hij ging ook naar zee met passagiersschepen als de Volendam, Ryndam, Statendam, Rotterdam en Nieuw Amsterdam. Als er bij Ten Kate al sprake was van publieke bekendheid dan is dat vooral door zijn gezagvoerderschap van de Nieuw Amsterdam. Hij haalde in 1974 namelijk internationaal de kranten als de kapitein die dit schip naar de sloop bracht. Een twijfelachtige eer, waarmee hijzelf niet gelukkig was. Maar ìemand moest dat nu eenmaal doen. Dit boek geeft een fascinerend beeld van het enerverende leven van kapitein Roel ten Kate: als zeevarende èn als echtgenoot van een bijzondere vrouw en als vader van vier kinderen. Volkomen terecht merkt voormalig HAL-directeur Ary Lels in zijn voorwoord dan ook op: "Het is geschreven door een eerlijke, bekwame en toegewijde man. Al met al een voortreffelijk en zeer interessant boek!

Van Nievelt Goudriaan en Co's 1915-1953 deel I

Bestel
van-nievelt-goudriaan-stegro-24-20_20171217091349
Stegro Deel 24
Stegro: Hardcover 300 blz. Voorzien van alle technische gegevens en levensloop van de eerste 94 schepen. 400 zwart/wit foto’s met zowel eigen scheepsnaam als met verkoop namen

De schepen van de VCK (Vereenigd Cargadoorskantoor Amsterdam

Bestel
de-schepen-van-de-vck-
1915-1919 en 1952-1988
Stegro: hardcover 205 blz. Voorzien van alle technische gegevens en levensloop van de 45 VCK schepen. 320 zwart/wit foto’s met zowel eigen scheepsnaam als met verkoop namen. Deel 23 uit de reeks

Classic Dutch-Built Coasters

Bestel
classic-dutch-built-coasters-20
McCall, A: UK, hardcover 80 pages. Photobook in colour of Dutch built Coasters. Mainly working situations with detailed information of the coaster with history of the ships

De schepen van de Oost Atlantic Lijn OAL

Bestel
de-schepen-van-de-oost-atlantic-lijn-20
Stegro 22
Stegro: hardcover 300 blz., met vele fotos. Compleet chronologisch vlootoverzicht van alle schepen die voor OAL hebben gevaren en de schepen die onder beheer van de AOL vielen, met vele gegevens en geschiedenis van elk schip. ISBN 9789079152148

Kapitein Rabenhaupt

Bestel
kapitein-rabenhaupt-20
Willemsen, J: softcover 149 blz.. Roman over de kustvaart in 70er jaren. Kapitein Rabbenhaupt moet zijn kop boven water houden met een 500 tonner. Zelfde auteur als 400 ton deadweight ISBN 9789463281508

Halcyonlijn 1920-1972

Bestel
nv-halcyonlijn-20
Deel 5 uit de Stegro reeks
Stegro: hardcover 126 blz.. Vol met de schepen die gevaren hebben voor de Halcyonlijn. Van elk schip een foto, de specificaties en de levensloop.

De schepen van kustvaartbedrijf Moerman

Bestel
Stegro: hardcover 255 blz., met 400 fotos, met techinsche gegevens en levensloop. Historisch overzicht. ISBN 9789079152131

De Schepen van de Holland-Amerika Lijn

Bestel
de-schepen-van-de-holland-amerika-lijn-stegro
Stegro uitgave 20
Stegro: hardcover 306 blz.. Met een chronologische vlootlijst. Ieder schip een foto, historie en specificaties. Mooi overzichtswerk met ruim 400 fotos ISBN 9789079152124 In zeer goede staat

Tussen wal en schip

Bestel
Nederland en de Amsterdamse koopvaardijvloot in het Interbellum
Heul, F.H.M. van der: Albatros, softcover 184 blz., met fotos. De geschiedenis tussen de 2 Wereldoorlogen ISBN 9789490495022

Hoorn des Overvloeds deel 1- onder zeil

Bestel
Geschiedenis van de Nederlandse handel en scheepvaart op Afrika
Heul, F.H.M. van der: Eigen beheer uitgave, softcover 150 blz., met fotos ISBN 9789490495145

Hoorn des overvloeds deel 2- onder stoom

Bestel
Geschiedenis van de Nederlandse handel en scheepvaart op Afrika
Heul, F.H.M. van der: Eigen beheer uitgave, softcover 146 blz., met fotos. ISBN 9789490495152

Stoom aan het IJ

Bestel
Kroniek van de Amsterdamse Koopvaardijvloot-Episode 1825-1913
Heul, F.H.M. van der: Eigen beheer uitgave, softcover 272 blz., met fotos. Geschiedenis van o.a. de ASM, Fabriek van Stoom en andere Werktuigen, ADM, NDSM, KNSM, SMN, Java, Insulinde, KWIM, HSM, Oceaan, Vinke en KHL, met fotos ISBN 9789490495039