Shipmodelling books

Kleur

Add to cart
Modelbouw
Mulder, J: Lanasta Emmen, softcover 64 blz., geillustreerd. Kleuren in de modelbouw; Kleur selectie en kleurmengen, Kleur coderingen, Verfsoorten en hun eigenschappen, Gereedschappen, Technieken

Scheepshistorie 23

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta Emmen, softcover 128 blz., geillustreerd, met diverse onderwerpen op maritiem geschiedkundig en gebied

Scheepshistorie 22

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta Emmen, softcover 128 blz.. Zeer rijk geillustreerd. Diverse onderwerpen over scheepstypen en maritieme geschiedenis ISBN 9789086162192

Scheepshistorie 21

Add to cart
Diverse auteurs: softcover 128 blz., rijk geillustreerd, met vele onderwerpen ISBN 9789086162185

In een notendop

Add to cart
in-een-notendop
Schepen in miniatuur
Lemmers, A: 1999 Amsterdam, softcover 87 blz.. De geschiedenis en het verzamelen van schaal 1/1200 of 1/1250 modellen, met afbeeldingen.

De Bouw van een Oost-Indie Vaarder

Add to cart
Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw
Vos, Willem: Walburgpers Zutphen, hardcover 168 blz.. De hele constructie van het schip in gedetailleerde afbeeldingen met begeleidende tekst ISBN 9789462490321

Scheepshistorie 20

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta, softcover 128 blz., geillustreerd ISBN 9789086162170

Prisoner of War Bone Ship Models

Add to cart
Treasures from the age of the Napoleonic Wars
Stein, M: Koehler Verlag, hardcover with dustjacket 380 pages. The title that appears in the English language, is a historic treasure chest about the origin of the bones vessel. Manfred Stein is a recognized expert on the territory of this ship genre. He reported about the historic events that paved the way for this, that at the beginning of the 19th century French prisoners of war in the United Kingdom began to produce delicate ship models from animal bones. The art was quickly refined and today you can see an impressive selection of bone ships in the International Maritime Museum Hamburg. The opulent work is full-color illustrated and shows even the smallest details of the mysterious bone ships in captivating photos ISBN 9783782212052 Very luxueus book about this subject

Scheepshistorie 19

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta, softcover 128 blz., geillustreerd. Reisverslag Antarctica. Van 12 februari tot 5 maart 2013 bezochten Elske en Peter Sigmond aan boord van de driemaster-bark ‘Europa’ de Zuid-Shetland-eilanden (Br) en het Antarctisch Schiereiland. De reis voerde van Ushuaia aan Beagle Channel langs Vuurland, Kaap Hoorn en over de beruchte Straat Drake. Voorafgaand aan het reisverslag de beschrijving van enkele historische zoektochten naar het Zuidland - Havenpontje Heen-en-Weer. De oorsprong van het veer ligt in een ver verleden en het veer was in ons waterrijke land tot ver in de 19e eeuw voor velen een belangrijk vervoersmiddel. Vanwege het bijzondere karakter ervan werden veerponten ook voor beeldende kunstenaars een inspiratiebron van betekenis. Restauratie Alkmaars kerkschip. ‘Mars boven mars voeren’, is een uitdrukking die Nicolaes Witsen noemt in de Verklaringen van Scheepsspreekwoorden, achterin zijn boek ‘Aeloude en Hedendaegse Scheepsbouw en Bestier’ (1671). Als betekenis geeft hij; ‘Oneigenlijk wert dit gezeght van iemant, die zich trots en grootmoedig gedraeght.’ Een snoever dus - 400 jaar Kaap Hoorn. Op 24 mei 1615 vertrokken de pinas Eendracht en op 3 juni het jacht de Hoorn, beide vanuit de haven van Hoorn. De schepen ontmoetten elkaar bij Texel en vertrokken vandaar op 14 juni 1615 op een avontuurlijke ontdekkingsreis die tot in de 20e eeuw grote gevolgen voor de zeilvaart zou hebben.

Scheepshistorie 18

Add to cart
Diverse schrijvers: Lanasta, softcover 128 blz., geillustreerd full-colour. In een boekformaat met heel veel nieuwe gevarieerde en interessante onderwerpen uit tijduiteenlopende perioden van de maritieme geschiedenis ISBN 9789086162154

Scheepshistorie 16

Add to cart
Het schaalmodel als reconstructie
Diverse schrijvers: Lanasta Emmen, softcover 128 blz., rijk geillustreerd. In dit nummer weer vele diverse onderwepen. ISBN 9789086162130

Zuiderzee botter

Add to cart
zuiderzeebotter
Bouwbeschrijving van een model
Beylen, J. van: Lanasta Emmen, softcover 64 blz., geillustreerd 64 blz.. Mooi gedetaillerde beschrijving en heldere getekende voorbeelden. ISBN 9789086162215

Scheepshistorie 15

Add to cart
scheepshistorie-15
Diverse schrijvers: Lansta Emmen, softcover 128 blz., full-colour. Deze afelevering over De rede van Texel, marinehaven Hellevoetsluis, slavenhaler De Witte Oliphant, De Pinas, Dr.B.J. Tideman.

Scheepshistorie 14

Add to cart
scheepshistorie-14
Diverse schrijvers: Lanasta softcover 128 blz., geillustreerd. In deze uitgave over de ss Jan Nieveen, ss Berlin, Miniatuurjachten, VOC schip Zuytdorp en de Fluit. ISBN 9789086161126

Scheepshistorie 12

Add to cart
scheepshistorie-12
Div. schrijver: 128 blz. softcover, Lanasta Emmen. In dit deel staat de Walvisvaart centraal, met daarbij de bespreking van de walvisvaarders fluit ''Paerel'' geillustreerd. ISBN 9789086161003

17e eeuwse statenjacht

Add to cart
17e-eeuws-statenjacht
Bouwbeschrijving van een model. Deel 1 uit de serie ''Scheepsmodelbouw''
Akkerman, P: 2010 Emmen, ingenaaid 80 blz.. Prachtig gedetailleerd voor de modelbouwer, met veel afbeeldingen en illustraties

Scheepshistorie 1

Add to cart
scheepshistorie-1
Scheepsmodelbouw, Guniteerde Provintien-Vlaggen-Ora et Labora
Emke, Cor/Picard, Henk: Softcover 64 blz, full colour. Het eerste boek van een periodiek verschijnende uitgave waarin het historische scheepsmodel centraal staat. Schaalmodellen, die qua type en uitvoering kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van een tijdsperiode, een specifieke toepassing, of bouwwijze. Geschiedenis, technische details, maar ook de culturele waarde van het gebruik van het origineel, alles komt aan de orde. In deze eerste uitgave een van de eerste schepen van de VOC in begin 1600; de Geünieerde Provintien, beschreven, getekend en gebouwd door Cor Emke met een voorwoord van Ab Hoving. Het tweede schip betreft een restauratie van een eigentijds model van een Zeeuwse Tjalk, de Ora et La Bora door Henk Pikard. Met deze eerste uitgave wordt een aanzet gegeven de Nederlandse maritieme historie in beeld te brengen aan de hand van juweeltjes van modelbouwkunst. Stukken uit de verzamelingen, die door de maritieme museums, particuliere verzamelaars, en modelbouwers bijeen zijn gebracht. Rijk geïllustreerd met foto's en tekeningen, geheel in kleur.

Scheepshistorie 10

Add to cart
scheepshistorie-6
Diverse schrijvers: 88 blz, geillustreerd; Over de Lemster beurtman, vaarmodellen met als basis de spierkracht van mens of dier, zoals de trekschuit, veerponten etc. en een het complexe model van de Hr.ms. Tonijn

Scheepshistorie 2

Add to cart
scheepshistorie-2
Het schaalmodel als reconstructie
Ernke, C. e.a.: 64 paginas, full colour. In dit nummer drie schaalmodellen van totaal verschillende typen schepen uit twee ver uiteenlopende tijdsperioden; eerste kwart 1600 en eerste helft 1900. Het oudste schip is een vissersschip van de kuststreek; de Pink of Pinck. De overige twee schepen hebben alleen de tijdsperiode gemeen, maar in functie kunnen ze nauwelijks verder uit elkaar staan. De ene is een Marineschip uit 1908; het pantserschip Hr. Ms. De Zeven Provinciën, en de andere is een 2mans-zeilboot voor de watersport uit 1928, de BM. Hiermee wordt voldaan aan het streven om in Scheepshistorie zowel de geschiedenisperiode als het toepassingsgebied van de oorspronkelijke schepen zo breed mogelijk neer te zetten. De geschiedenis van de schepen, het ontwerp en het gebruiksdoel van de originele schepen worden uitvoerig toegelicht, en vervolgd met het verhaal over het getoonde schaalmodel. De schaalmodellen van het vissersschip en het pantserschip zijn van vrij recente datum, en kunnen beide worden beschouwd als reconstructies van het origineel. De schaal-modellen van de BM zijn méér dan 20 jaar oud, en behoren tot de collectie van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Hoewel Scheepshistorie hoofdzakelijk is bedoeld voor de liefhebbers van het scheepsmodel als cultureel erfgoed en geïnteresseerden in onze vaderlandse maritieme historie, wordt de actieve scheepsmodelbouwer niet vergeten. Van de betreffende schaalmodellen zijn bij de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers bouwtekeningen en bouwbeschrijvingen van de schaalmodellen te verkrijgen.

Scheepshistorie 3

Add to cart
scheepshistorie-3
Het schaalmodel als reconstructie
Diverse schrijvers: Ingenaaid, 64 blz. In dit derde nummer van Scheepshistorie staan twee onderwerpen centraal. De restauratie van een 17e Eeuws scheepsmodel, de UTRECHT, door Ab Hoving, de bouw van een reconstructiemodel van een in de Flevo-polder blootgelegd scheepswrak, de boeierpraam LUTINA, door Henk Picard. Twee totaal verschillende onderwerpen, maar in de uitvoering met veel raakvlakken, en een instelling, die naast moed ook veel zelfvertrouwen, een gezonde achterdocht, en respect voor het verleden vereisen. Vanzelfsprekend vereist het in eerste instantie vakkennis en handvaardigheid, maar die twee eigenschappen zijn de basis van alle scheepsmodelbouw, die bij een groot aantal beroepsbouwers en hobbyisten is terug te vinden. De redactie heeft gemeend er goed aan te doen om precies deze twee projecten naast elkaar te plaatsen omdat die vanuit historisch standpunt gezien min of meer van gelijke orde zijn. Aardige bijkomstigheid is dat het ene project door een beroeps modelbouwer is uitgevoerd en het andere project door een hobby modelbouwer. Het 2e verhaal toont tevens aan dat er tussen beroepsmensen en hobbyisten die hun hobby series nemen, geen muur van onbegrip bestaat zoals zo vaak wordt beweerd. Sterker nog; in de samenwerking is de opbrengst méér dan de som van de individuele bijdragen. Hoewel Scheepshistorie hoofdzakelijk is bedoeld voor de liefhebbers van het scheepsmodel als cultureel erfgoed en geïnteresseerden in onze vaderlandse maritieme historie, wordt de actieve scheepsmodelbouwer niet vergeten. Van de betreffende schaalmodellen zijn bij de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers bouwtekeningen en bouwbeschrijvingen van de schaalmodellen te verkrijgen. Aan Scheepshistorie wordt door diverse nationale Scheepvaart-museums meegewerkt. Het wordt uitgegeven door Lanasta, de redactie wordt gevoerd namens de NVM.