Maritime History Books

Scheepshistorie 23

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta Emmen, softcover 128 blz., geillustreerd, met diverse onderwerpen op maritiem geschiedkundig en gebied

Engels-Nederlandse oorlogen

Add to cart
Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw
Doedens, A. en L. Mulder: Walburgpers, softcover 192 blz., geillustreerd. Engels-Nederlandse Oorlogen is het tweede deel van de reeks Oorlogsdossiers. Een drama in drie bedrijven, binnen een kwarteeuw: 1652-1674. Over moordende concurrentie tussen Engeland en Nederland en hevige zeeslagen tussen beide mogendheden. De ondertitel Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw duidt op de harde en wrede werkelijkheid van deze zeeoorlogen. Aan de hand van eigentijdse bronnen wordt aandacht gegeven aan de vele duizenden slachtoffers, de vernietiging van honderden schepen en de zorg en verdriet bij het thuisfront. Ooggetuigen doen daarover verslag. Ook wordt ingezoomd op techniek en tactiek van de oorlog: de inzet van grote aantallen scheepskanons, nieuwe typen oorlogsschepen, andere strategieën bij het manoeuvreren en de oprichting van het Korps Mariniers. Uiteraard komen zeehelden als De Ruyter en vader en zoon Tromp nadrukkelijk in beeld. Maar ook een onderbelichte zeeheld als Witte de With krijgt aandacht. Hij was het die tijdens de slag bij Ter Heijde in 1653 de vloot van de Republiek en het land zelf van de ondergang redde. De beroemde tocht naar Chatham (1667) wordt in perspectief geplaatst, onder meer door de relatie met de verwoesting van een grote koopvaardersvloot bij Vlieland in 1666 en de daarop volgende brand van West-Terschelling te leggen. De Waddeneilanden waren op Texel na onverdedigd. Chatham was niet het einde van de vijandelijkheden, maar de opmaat naar het (ramp)jaar 1672, toen ook Frankrijk zich bij de oorlogvoerenden voegde. Weer werd het land op en door het water gered. Oorlogspropaganda kreeg in deze kwarteeuw aan beide kanten vorm in gedichten en pamfletten. Informatie over verraad, spionage en politieke manoeuvres completeren het verhaal. Het boek bevat afbeeldingen van (pen-)schilderijen van vader en zoon Van de Velde, die als ware oorlogsfotografen gebeurtenissen tijdens deze drie oorlogen vastlegden. Aan het slot van het boek is een lijst van monumenten en musea opgenomen die de drie zeeoorlogen in herinnering brengen.

Scheepshistorie 22

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta Emmen, softcover 128 blz.. Zeer rijk geillustreerd. Diverse onderwerpen over scheepstypen en maritieme geschiedenis ISBN 9789086162192

Zeegang

Add to cart
Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw
Bruijn, Jaap R: Walburgpers, hardcover 320 blz., geillustreerd. Wat bewoog iemand in de tijd van de zeilvaart te gaan varen en zeeman te worden? Het Nederland van de achttiende eeuw kende vele takken van zeevaart waarin hij terecht kon. Bij de koopvaardij, marine, zeevisserij, walvisvaart en ook bij de Oost-Indiëvaart. Vele tienduizenden jongens en mannen, niet alleen uit Nederland maar ook uit het buitenland, bemanden elk jaar opnieuw de schepen, van oorlogsschip tot visserspink. Enkelen hebben herinneringen aan hun leven op de schepen, in de havens en thuis later opgeschreven. Heel beeldend met oog voor details. Er zijn nog veel meer bronnen waaruit een maritiem historicus bij een studie naar de achttiende-eeuwse zeeman kan putten en diens gang naar zee kan volgen. Bewaard in archieven, musea en bibliotheken. In Zeegang wordt beschreven hoe jonge jongens en mannen bij de zeevaart terechtkwamen en een schip vonden, meermalen onder moeizame omstandigheden. De arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden komen aan de orde, evenals het dagelijks leven aan boord, de voeding en de medische en geestelijke aspecten. Soms waren er passagiers of werden slaven vervoerd, de visserij en de jacht op walvissen waren altijd onzeker. De vijf vaarten worden daarna afzonderlijk geschetst en tot slot ook het thuisfront.

De schat van Corpus Christi

Add to cart
VOC Kaarten boven water
Meer, Sjoerd de: Enkele jaren geleden werd op het Corpus Christi College in het Engelse Oxford een verzameling zeer zeldzame VOC-zeekaarten ontdekt. De kaarten, die topgeheim waren in de tijd van de VOC, waren driehonderd jaar geleden opgeborgen en sindsdien in de vergetelheid geraakt. Deze schat aan zeer zeldzame kaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie, is in het bezit van het Maritiem Museum Rotterdam. Een deel van de kaarten is getekend door de vermaarde kaartenmaker Joan Blaeu. Dit belangrijke Nederlandse erfgoed is een rijke aanvulling op de internationaal befaamde kaartencollectie van het Maritiem Museum Rotterdam. De mooiste kaarten uit de Corpus Christi Collectie zijn nu in een unieke exclusieve verzamelmap bijeengebracht. Deze schat, die in een gelimiteerde oplage wordt uitgebracht, kan nu ook in úw bezit komen. De schat van Corpus Christi. VOC-kaarten boven water bestaat uit dertig zeekaarten die bijeengehouden worden in een chique en stevig uitgevoerde map. De map bevat tevens een handleiding waarin een beschrijving van iedere kaart is terug te vinden. Zeer luxe uitgave.

De Noordse Compagnie 1614-1642

Add to cart
Opkomst, bloei en ondergang
Hacquebord, L: Walburgpers Zutphen, hardcover 136 blz., geillustreerd. Geschiedenis vande Noordse Compagnie die zich voornamelijk bezig hield met de walvisvangst ISBN 9789057301933

Geschiedenis van de MCC

Add to cart
Opkomst, bloei en ondergang
Paesie, R: walburgpers, hardcover 208 blz., geillustreerd. Geschiedenis van de Middelburgse Commercie Compagnie uit de 18e en 19e eeuw, kreeg bekendheid door de slavenhandel, maar de onderneming omvatte veel meer activiteiten als walvis- en kaapvaart. Na 1800 richtte zich men voornamelijk op scheepsbouw met zelfs het bouwen in de laatste jaren van stoomschepen. De MCC is pas in 1889 geliquideerd. ISBN 9789057309311

Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn

van € 29,50
Add to cart
36 gedichten bij de Oost-Indische Voyagie
Barend van Haeften, M. en H. Plekenpol: Walburgpers Zutphen, hardcover met papieromslag 191 blz., geillustreerd, met register ISBN 9789057307096

De Strandvonders van Frederickshamn

Add to cart
Hendriks, M: Hamina Finland, softcover 70 blz., geillustreerd, geschiedenis van de strandvonderij in Hamina Finland (voorheen Fredrickshamn) met name de Hollandse schepen in het verleden. De auteur Martin Hendriks is oud-kapitein en woont in Hamina Finland

Scheepshistorie 18

Add to cart
Diverse schrijvers: Lanasta, softcover 128 blz., geillustreerd full-colour. In een boekformaat met heel veel nieuwe gevarieerde en interessante onderwerpen uit tijduiteenlopende perioden van de maritieme geschiedenis ISBN 9789086162154

Slaven en schepen in het Atlantisch gebied

Add to cart
Daalder, R. e.a.: Primavera Leiden, softcover 126 blz., geillustreerd. De slavernij geschiedenis in het Atlantische gebied ISBN 9789059971509

Het oorlogsschip als varend bedrijf

Add to cart
het-oorlogsschip-als-varend-bedrijf
Schrijvers, administratie en logistiek aan boord van Nederlandse marineschepen in de 17de en 18de eeuw
Alphen, Marc van: van Wijnen, softcover 460 blz., met illustraties. ISBN 9789051944884

1666, het Vlie brandt

Add to cart
1666-het-vlie-brandt
Het verhaal over twee grote rampen in de gouden eeuw
Doedens, A. en Jan Houter: van Wijnen, hardcover 107 blz., geillustreerd. In 1666 leed de Republiek zijn misschien wel meest vernederende nederlaag ooit. Bijna 200 schepen gingen naar de zeebodem. West-Terschelling ging in vlammen op. De schade aan geld en goed was dusdanig dat de Amsterdamse beurs op zijn grondvesten trilde. ISBN 9789051944907

Scheurbuik

Add to cart
scheurbuiknieuw
Hoe een Chirurgijn, een Kapitein en een heer van stand een oplossing vonden voor het grootste medische raadsel van het tijdperk van de Zeilvaart
Brown, Stephen L.: Gebonden met papieromslag 240 blz., de inspanningen van Chirurgijn Lind, Kapitein James Cook en de arts Sir Gilbert Blane

Hoogtij

Add to cart
Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak
Meer, S. de e.a.: Walburgpers, softcover 126 blz., met vele foto's en illustraties. Feesten opening Noordzeekanaal, Neptunus, De Ruyter, tewaterlatingen etc. ISBN 9057309408

Maritieme geschiedenis van Nederland

Add to cart
maritieme-geschiedenis-van-nederland-20
In 70 hoogtepunten
Diverse schrijvers: softcover 238 blz.. In zeventig maritiem-historische gebeurtenissen wordt de Nederlandse Maritieme geschiedenis belicht. In een periode van 500 jaar tot deze eeuw worden belangrijke en baanbrekende maritieme gebeurtenissen en/of ontwikkelingen beschreven en afgebeeld. Geschreven door maritieme historici.

De opstand op het slavenschip Meermin

Add to cart
de-opstand-op-het-slavenschip-meermin
Sleigh, Dan en Piet Westra: Cossee Amsterdam, softcover 206 blz., geillustreerd. Reconstructie van een gebeurtenis ISBN 9789059364363

De geschiedenis van de VOC

Add to cart
de-geschiedenis-van-de-voc-vernieuwd
Gaastra, Femme S.: De Walburg pers, gebonden met papieromslag 192 blz., rijk geillustreerd. Al jaren lang een standaardwerk over de VOC. ISBN 9057308916

De geschiedenis van de WIC

Add to cart
de-geschiedenis-van-de-wic-vernieuwd
Heijer, H. den : De Walburgpers, softcover 208 blz., met illustraties. Een standaardwerk over het roerige bestaan van deze belangrijke handelsorganisatie, die in 1791 ten onder ging. ISBN 9057308371

Het slavenschip Leusden

Add to cart
het-slavenschip-leusden
Slavenschepen en de West-Indische Compagnie 1720-1738
Balai, L: Walburgpers, softcover 368 blz., met illustraties. Geschiedenis van dit schip en achtergronden rond de slavenhandel. ISBN 9057307294 WIC