Maritime History Books

Gerhard Pels Rijcken

Add to cart
gerhard-pels-rijcken-20
Zeeofficier en minister in de negentiende eeuw
Vries, D: De Bataafsche Leeuw Amsterdam, hardcover 292 blz., geillustreerd. Rijcken betrokken bij de overdracht van de Hrms Soembing aan de verouderde Japanse vloot, de modernisering van de Nederlandse vloot van zeil naar stoom en de ontwikkelingen in de Nederlandse scheepsbouw. ISBN 9789067077255 Nieuw

Mayflower

van € 39,50
Add to cart
mayflower-hilton
De reis die de wereld veranderde
Hilton, C: Walburgpers, hardcover 254 blz., illustraties. De reis met de Mayflower en de belevenissen van deze puriteinse religieuze groep die zich in Amerika vestigden en met hun nalatenschap daar nu nog steeds een grote invloed hebben. ISBN 9789057303852 Nieuw!

Scheepshistorie 25

Add to cart
scheepshistorie-25-20
Diverse auteurs: Lanasta, softcover 128 blz., rijk geillustreerd, met maritiem historische onderwerpen en reconstructies van historische vaartuigen. ISBN 9789086163328 Nieuw.

Al die willen te Kaap'ren varen

Add to cart
al-die-willen-te-kaapren-varen-20
De Nederlandse Commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784
Francke, J: Walburpers, hardcover 480 blz., geillustreerd. Omdat de slagkracht van de Nederlandse Marine te klein was ten opzichte van de Engelsen kreeg de Nederlandse koopvaardij het mandaat om de Engelse vloot te kapen en te rantsoeneren. In dit boek de rijke geschiedenis ISBN 9789462493254 Nieuw.

Sicilie en de Zee

van € 24,95
Add to cart
sicilie-en-de-zee-20
Diverse auteurs: 2015 Allard Pierson Museum, softcover 204 blz., geillustreerd. De bewogen geschiedenis en maritieme geschiedenis van dit strategische eiland in de Middellandse Zee. ISBN 9789462581135 Nieuw!

Het Grote VOC Boek

Add to cart
Gulei, R. en G. Knaap: 2018 W-Books Zwolle, hardcover 205 blz., geillustreerd, ter gelegenheid van de voltooiing van de digitalisatie van het VOC-archief ISBN 978462581777 Nieuw.

The Dutch East India Company Book

Add to cart
Gulei, R. and G. Knaap: 2018 WBooks Zwolle, hardcover 204 pages, illustrated. History of the Dutch East India Company. ISBN 9789462581784 New!

De Koningssloep

van € 19,95
Add to cart
de-koningssloep-20
Diverse Auterus: W-Books Zwolle, softcover 134 blz., geillustreerd. geschiedenis, bouw, traditie, ornamenten etc. ISBN 9789462580909 Nieuw!

Het Journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764)

Van € 22,95
Add to cart
het-journaal-van-joannes-veltkamp-20
Baars, R: 2014 Scheepvaartmuseum, softcover 159 blz., geillustreerd. Het dagboek van een chirurgijn aan boord van VOC schepen in de 18e eeuw. ISBN 9789462580510 Nieuw

Dutch Townplanning Overseas during VOC and WIC Rule (1600-1800)

From 31,95
Add to cart
Oers, R. van: Walburgpers Zutphen, softcover 215 pages, illustrated. Cultural Dutch heritage in the colonial period, architecture and townplanning. ISBN 9789057301049 New

The Cross-Staff

€ 49,95
Add to cart
the-cross-staff-20
History and development of a navigational instrument
Morzer-Bruyns, W.F.J.: 1994 Zutphen, 127 pages, illustrated. Jacobsstaf, navigation, gersonides, baculus jacobi. ISBN 906011907x. English Language. New.

De Nederlandse Poolexpeditie van 1882-1883

van € 29,95
Add to cart
de-nederlandse-poolexpeditie-van-1882-1883-20
Overwintering op een ijsschots
Dekker, K. en F. van Essen: KNNV uitgeverij, hardcover 200 blz., geillustreerd. Het vergeten verhaal van deze Nederlandse poolexpeditie ISBN 9789050114318

Hamel's World

from € 19,90
Add to cart
hamels-world-20
A Dutch-Korean encounter in the Seventeenth Century
Roeper, V. and B. Walraven: Sun Publishers Amsterdam, hardcover 192 pages, illustrated. The fate of 36 survivors of the VOC ship Sperwer who smashed the Korean coast, their stay for thirteen years and the escape of eight of them who reached Japan. In clear English language. ISBN 9789058751232

Slag bij Chatham

Add to cart
slag-bij-chatham-20
Nederlanders op de Medway
Boven, G: 2018 Aspekt, softcover 268 blz., geillustreerd. De vernietiging van de Engelse vloot onder leiding van De Ruyter in 1667 op de Medway, een zijrivier van de Theems. Over deze gebeurtenis en haar achtergronden. ISBN 9789463381178

1666, De ramp van Vlieland en Terschelling

Add to cart
1666-20
Doedens, A. en J. Houter: Van Wijnen Franeker, softcover 384 blz., geillustreerd. De aanval van de Britten op de handelsvloot met 150-170 schepen bij Vlieland en Terschelling. Aanleiding en geschiedenis. ISBN 9789051944754

Scheepshistorie 23

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta Emmen, softcover 128 blz., geillustreerd, met diverse onderwerpen op maritiem geschiedkundig en gebied

Engels-Nederlandse oorlogen

Add to cart
Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw
Doedens, A. en L. Mulder: Walburgpers, softcover 192 blz., geillustreerd. Engels-Nederlandse Oorlogen is het tweede deel van de reeks Oorlogsdossiers. Een drama in drie bedrijven, binnen een kwarteeuw: 1652-1674. Over moordende concurrentie tussen Engeland en Nederland en hevige zeeslagen tussen beide mogendheden. De ondertitel Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw duidt op de harde en wrede werkelijkheid van deze zeeoorlogen. Aan de hand van eigentijdse bronnen wordt aandacht gegeven aan de vele duizenden slachtoffers, de vernietiging van honderden schepen en de zorg en verdriet bij het thuisfront. Ooggetuigen doen daarover verslag. Ook wordt ingezoomd op techniek en tactiek van de oorlog: de inzet van grote aantallen scheepskanons, nieuwe typen oorlogsschepen, andere strategieën bij het manoeuvreren en de oprichting van het Korps Mariniers. Uiteraard komen zeehelden als De Ruyter en vader en zoon Tromp nadrukkelijk in beeld. Maar ook een onderbelichte zeeheld als Witte de With krijgt aandacht. Hij was het die tijdens de slag bij Ter Heijde in 1653 de vloot van de Republiek en het land zelf van de ondergang redde. De beroemde tocht naar Chatham (1667) wordt in perspectief geplaatst, onder meer door de relatie met de verwoesting van een grote koopvaardersvloot bij Vlieland in 1666 en de daarop volgende brand van West-Terschelling te leggen. De Waddeneilanden waren op Texel na onverdedigd. Chatham was niet het einde van de vijandelijkheden, maar de opmaat naar het (ramp)jaar 1672, toen ook Frankrijk zich bij de oorlogvoerenden voegde. Weer werd het land op en door het water gered. Oorlogspropaganda kreeg in deze kwarteeuw aan beide kanten vorm in gedichten en pamfletten. Informatie over verraad, spionage en politieke manoeuvres completeren het verhaal. Het boek bevat afbeeldingen van (pen-)schilderijen van vader en zoon Van de Velde, die als ware oorlogsfotografen gebeurtenissen tijdens deze drie oorlogen vastlegden. Aan het slot van het boek is een lijst van monumenten en musea opgenomen die de drie zeeoorlogen in herinnering brengen.

Scheepshistorie 22

Add to cart
Diverse auteurs: Lanasta Emmen, softcover 128 blz.. Zeer rijk geillustreerd. Diverse onderwerpen over scheepstypen en maritieme geschiedenis ISBN 9789086162192

Zeegang

Add to cart
Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw
Bruijn, Jaap R: Walburgpers, hardcover 320 blz., geillustreerd. Wat bewoog iemand in de tijd van de zeilvaart te gaan varen en zeeman te worden? Het Nederland van de achttiende eeuw kende vele takken van zeevaart waarin hij terecht kon. Bij de koopvaardij, marine, zeevisserij, walvisvaart en ook bij de Oost-Indiëvaart. Vele tienduizenden jongens en mannen, niet alleen uit Nederland maar ook uit het buitenland, bemanden elk jaar opnieuw de schepen, van oorlogsschip tot visserspink. Enkelen hebben herinneringen aan hun leven op de schepen, in de havens en thuis later opgeschreven. Heel beeldend met oog voor details. Er zijn nog veel meer bronnen waaruit een maritiem historicus bij een studie naar de achttiende-eeuwse zeeman kan putten en diens gang naar zee kan volgen. Bewaard in archieven, musea en bibliotheken. In Zeegang wordt beschreven hoe jonge jongens en mannen bij de zeevaart terechtkwamen en een schip vonden, meermalen onder moeizame omstandigheden. De arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden komen aan de orde, evenals het dagelijks leven aan boord, de voeding en de medische en geestelijke aspecten. Soms waren er passagiers of werden slaven vervoerd, de visserij en de jacht op walvissen waren altijd onzeker. De vijf vaarten worden daarna afzonderlijk geschetst en tot slot ook het thuisfront.

De schat van Corpus Christi

Add to cart
VOC Kaarten boven water
Meer, Sjoerd de: Enkele jaren geleden werd op het Corpus Christi College in het Engelse Oxford een verzameling zeer zeldzame VOC-zeekaarten ontdekt. De kaarten, die topgeheim waren in de tijd van de VOC, waren driehonderd jaar geleden opgeborgen en sindsdien in de vergetelheid geraakt. Deze schat aan zeer zeldzame kaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie, is in het bezit van het Maritiem Museum Rotterdam. Een deel van de kaarten is getekend door de vermaarde kaartenmaker Joan Blaeu. Dit belangrijke Nederlandse erfgoed is een rijke aanvulling op de internationaal befaamde kaartencollectie van het Maritiem Museum Rotterdam. De mooiste kaarten uit de Corpus Christi Collectie zijn nu in een unieke exclusieve verzamelmap bijeengebracht. Deze schat, die in een gelimiteerde oplage wordt uitgebracht, kan nu ook in úw bezit komen. De schat van Corpus Christi. VOC-kaarten boven water bestaat uit dertig zeekaarten die bijeengehouden worden in een chique en stevig uitgevoerde map. De map bevat tevens een handleiding waarin een beschrijving van iedere kaart is terug te vinden. Zeer luxe uitgave.