Naval Books Dutch

Diep onder zee

van € 18,95
Add to cart
diep-onder-zee
De geschiedenis van de onderzeeboot (325 v. chr.-1906)
Boven, Graddy: Aspekt, softcover 162 blz., met foto's. ISBN 9789059118874

Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine deel 2

Add to cart
Periode 1945-2013
Beumer, D. en C. Fleischacker: Lanasta hardcover 220 blz. full-colour. Ditmaal zijn de overige emblemen aan de beurt, zoals de scheepsemblemen, school- en opleidingsemblemen, kazernes en niet te vergeten de emblemen gedragen tijdens de diverse uitzendingen waaraan de vloot, maar vooral het Korps Mariniers deelnam. ISBN 9789086161188

Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine

Add to cart
onderscheidingstekens-van-de-koninklijke-marine
Beumer, D. en Fleishacker, C: Lanasta, hardcover 192 blz., geheel in kleur. Onderscheidingstekens van heden en verleden, in dit boek allemaal samengebracht en met uitleg voorzien. ISBN 9789086161157

Maar met Hoop en Moed Bezield

Add to cart
Herinneringen aan de Koninklijke Marine in de jaren 1950-1975
Nooteboom, S.G.: Lanasta, hardcover 104 blz., met foto's. Essentie van het leven bij de KM in de na-oorlogse jaren. Leuke, opzienbarende, ergerlijke en andere zaken belicht door diverse schrijvers. ISBN 9789086161423

Warship 04 Frigate USS Clark

Add to cart
Deel 4 uit de serie
Zinderen-Bakker, Rindert van: softocover 48 blz., illustated in colour. History and anatomy. The ships Oliver Hazard Perry class were designed in the United States in the mid 1970s as general-purpose escort vessels inexpensive enough to be bought in large quantities to replace the older ships. Intended to protect amphibious landing forces, supply and replenishment groups, and merchant convoys from submarines, they also later were part of battleship-centric surface action groups and aircraft carrier battle groups/strike groups. Fifty-five ships of this class were built in the United States: 51 for the United States Navy and four for the Royal Australian Navy (RAN). In addition, eight were built in the Republic of China (Taiwan), six in Spain, and two in Australia for their navies. Former U.S. Navy warships of this class have been sold or donated to the navies of Bahrain, Egypt, Poland, Pakistan, and Turkey. ISBN 978908616194-2

Op de valreep

Add to cart
Valkenier, W.A.J.P.: gebonden 248 blz.: Marineleven van Valkenier, die de hele Atlantische oorlog meemaakte en daarna een carriere maakte bij de KM. Hier zijn rijke ervaringen in de oorlog als commandant van diverse oorlogsschepen, over zijn rol bij de overgave van Nieuw Guinea. De inspectie van zeerampen door de VN etc, etc.. 5 decennia aan ervaringen.ISBN 9789086160440 marine

Cruiser HNLMS Tromp

Add to cart
cruiser-hnmls-20
Warship No.01
Mulder, Jantinus: 2012 Lanasta, softcover 48 pages. Monografie over deze kruiser uit 1937. Geschiedenis met veel foto's en detailtekeningen van het schip. Tevens doorsnedes, zijprofielen etc. Engelstalig. ISBN 9789086161911

Frigate HNLMS Jacob van Heemskerck

Add to cart
frigate-hnlms-jacob-van-heemskerck-20
Warship No. 3
Zinderen, Rindert van: Lanasta Emmen, softcover 48 blz.. Zeer mooi gedocumenteerd. ISBN 9789086161935

Pugno Pro Patria

Add to cart
pugno-pro-patria
De Koninklijke Marine tijdends de koude oorlog
Schoonoord, D.C.L.: Van Wijnen Franeker, softcover ingenaaid 395 blz., met foto's. Vanuit een Haags perspectief het wel en wee van de Koninklijke Marine in de tweede helft van de twintigste eeuw. ISBN 9789051944556

Boven de boerenkool

Add to cart
boven-de-boerenkool
Operaties in het luchtruim boven Nieuw Guinea 1951-1962
Rijnhout, Bart M.: Lanasta Emmen, hardcover 228 blz., met veel foto's en achtergronden, deel 3 uit de serie van de MLD in Nederlands-Indie. ISBN 9789086160822

Frigate HMS Leander

Add to cart
frigate-hms-leander
Warship No.02
Mulder, J: Lanasta Emmen, softcover 48 pages. HMS Leander was completed in 1963 as the first and name ship of the Leander Class Improved Type 12 General Purpose Frigates. In 1974 the ship was converted for the Anglo-Austrian rocket propelled anti-submarine weapon; Ikara. The design was the most successful Western frigate of its time and also commemorated in less obvious ways. As being the breed for several international new designs. Fullu illustrated, also with plans, English Language ISBN 9789086161928

Dornier Wal

Add to cart
dornier-wal
A light coming over the Sea
Mey, M.M. van der: softcover ingenaaid 254 blz.. Geschiedenis van deze vliegboot door tal van marines gebruikt. Geschiedenis, met tal van verhalen, veel foto's, achtergronden gebruiksachtergronden van de vele gebruikers over de wereld.Met index en lijsten ISBN 9788897530237 Engelstalig

Martin Mariner

Add to cart
martin-mariner
Deel 1 uit de serie, Warplane
Braas, N. en S. Bradic: 2012 Lanasta Emmen, softcover 48 blz., geillustreerd. Nederlands/Engelstalig. De Martin PBM Mariner is een ontworpen vliegboot, die in WO2 gebruikt werd voor patrouilles en bommenafwerpen. ISBN 9789086161614

Van Duitse Bocht tot Scapa Flow

Add to cart
van-duitse-bocht-tot-scapa-flow
De oorlog ter zee 1914-1918
Groot, Bas de: Aspekt, softcover 698 blz. Dit boek behandelt de strijd op zee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nieuw is dat in dit boek een groot aantal Duitstalige gepubliceerde bronnen zijn geanalyseerd. In tegenstelling tot vrijwel de meeste Nederlandstalige boeken en artikelen over dit onderwerp, die overwegend gebaseerd zijn op Engelstalige bronnen. Getracht is een objectief beeld te geven van het gebeuren op zee. Meestal is gekozen voor een korte beschrijving van de belangrijkste handelingen, maar ook zijn de acties op zee in meer detail weergegeven. Het boek concentreert zich op de belangrijkste taken van de marine: het in oorlogstijd openhouden van de zeewegen die noodzakelijk waren voor het vervoer van eigen troepen en voorraden, de vijand het gebruik van deze zeewegen ontzeggen, en waar mogelijk de koopvaardij en de marine van de tegenstander uitschakelen.

De Nederlandse onderzeedienst in de Tweede Wereldoorlog

Add to cart
de-nederlandse-onderzeedienst-in-de-tweede-20
Horneman, G: In vier [kloeke] delen wordt de geschiedenis van de Nederlandse Onderzeedienst in WOII behandeld. Het is de meest complete verhandeling tot nu, met rapporten, telegrammen, kaarten etc, etc. In de jaren 60 heeft de Koninklijke Marine in 54 delen de geschiedenis van de KM in WOII laten beschrijven (Mededelingen van de Marinestaf – GB 110), waaronder 5 delen over de onderzeedienst. Deze delen zijn echter nooit uitgegeven en daarom moeilijk te raadplegen (alleen in de bibliotheek N.I.M.H. te Den Haag). Gerard Horneman heeft de 5 delen Onderzeedienst bewerkt, aangevuld met de laatste [vrijgekomen] nieuwe gegevens en voorzien van vele, w.o. nooit eerder gepubliceerde foto’s. Het is daarom een must voor elke geïnteresseerde in de Marine geschiedenis en in de onderzeedienst bijzonder. ISBN 9789059779674

Hr.Ms. Tonijn

Add to cart
hrms-tonijn
Van onderzeeboot tot museumboot
Roetering, B. en Henk Visser: Lanasta, gebonden 96 blz., rijk geillustreerd. Bouw, geschiedenis en levensloop van deze driecylinder onderzeeer. ISBN 9789086160693

De Koninklijke Marine 1950-1975

Add to cart
de-koninklijke-marine-1950-1975
Foto's en feiten
Visser, H: gebonden 120 blz. met veel foto's in kleur. Dit tweede deel bevat "Foto's en Feiten" uit de periode 1950-1975 waarin de vloot werd uitgebreid en vernieuwd. De voortschrijdende techniek en tactiek vindt men terug in nieuwe scheepstypen zoals de fregatten van de Van Speijk-klasse. De nieuwere schepen dienden natuurlijk gewoon hun tijd uit en bleven tot ver na 1975 operationeel. Het is opmerkelijk dat de gemiddelde "levensduur"van een marineschip is gedaald. Het fregat Tromp (F 801)bereikte een leeftijd van ruim 24 jaar, terwijl het fregat Abraham van der Hulst (F 832) slechts 11 jaar in 's lands dienst verbleef. Dit deel wil een aanvulling en vervolg zijn op het in 2003 gepubliceerde "Foto's en Feiten 1922-1964".

Van stiefkind tot professionele wasdom

Add to cart
vanstiefkindnieuw
De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de twintigste eeuw
Haneveld, G.T.: softcover 480 blz., geillustreerd. De Geneeskundige Dienst der Zeemacht kende een belangrijkere rol dan menige officier of buitenstaander zich realiseerde. Het functioneren van de Geneeskundige Dienst had directe consequenties voor de slagvaardigheid en het uithoudingsvermogen van het personeel van Neerlands zeestrijdkrachten en hiermee het slagen van welke missie van de Koninklijke Marine dan ook.In de twintigste eeuw werden meer uitvindingen en ontdekkingen gedaan dan in de tweeduizend jaar ervoor. De ontwikkelingen op het gebied van oorlogsvoering bleven hierbij niet achter. De medische wereld en meer in het bijzonder de Geneeskundige Dienst der Zeemacht kende evenzeer een vergaande ontwikkeling; zowel binnen het metier zelf, als in organisatorische en maatschappelijke zin. In dit boek zal naast het voor het voetlicht brengen hoe de Geneeskundige Dienst zich aan de veranderingen van organisatorische, technologische, maar ook maatschapelijke aard wist aan te passen, niet in de laatste plaats in worden gegaan op het feit dat ze zich een positie wist te verwerven van een door de marineleiding erkende onmisbare peiler binnen de organisatie van de Koninklijke Marine.

IJzeren doodskisten

Add to cart
ijzerendoodskistennieuw
Het onderzeebootwapen in de eerste wereldoorlog
Kip , Gerbrand e.a.: paperback 151 blz.. Achtergronden en betekenis van het Duitse onderzeebootwapen in WOI

Koninklijke Marine in beeld, 1970-1979

Add to cart
km-in-beeld-1970-1979
Moojen, W.H.: Fotoboek met bijschrift, 128 pagina's, harde omslag. Dit boek gaat over de schepen van de KM in een periode die zich kenmerkte door grote veranderingen. De laatste kruisers en onderzeebootjagers waren nog in dienst maar zouden verdwijnen en het veelzijdige fregat zou meer en meer populair worden. Ook andere diensttakken zouden veranderen. Met mooie professionele fotografie.