Naval Books Dutch

Overstag en toch op koers

Add to cart
overstag-en-toch-op-koers-20
De Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005
Rijn, W.J.E. van: van Wijnen/NIMH, softcover 606 blz., met fotos. De grote veranderingen in deze periode bij de Marine en gaar personeelsbeleid. ISBN 9789051945287 nieuw

Zeeroof en zeeroofbestrijding

€ 32,50
Add to cart
In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeks Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis
Teitler, G e.a.: gebonden 351 blz. geillustreerd. Zeeroof is een actueel verschijnsel met een lange geschiedenis, een fenomeen dat altijd velen tot de verbeelding heeft gesproken. Nog steeds zijn de misdaden van zeerovers en de lotgevallen van hun slachtoffers een geliefd onderwerp van romans en films. Vaak berusten deze verhalen op pure fantasie. De werkelijkheid bleek (en blijkt) heel anders. In deze bundel worden zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel in de negentiende eeuw vanuit verschillende gezichtspunten besproken. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek belichten de auteurs diverse aspecten van deze veelzijdige en interessante problematiek. Opvattingen van Indische ambtenaren, inheemse vorsten, marineofficieren en slachtoffers liepen ver uiteen. Het is opvallend hoezeer de betrokken, ambtelijke instanties van inzicht met elkaar verschilden over de bestrijding van dit kwaad in de Indische archipel. Uiteindelijk werd de zeeroof omstreeks 1900 door een bundeling van bestuurlijke, juridische, operationele en economische maatregelen en ontwikkelingen gefnuikt. De actualiteit van deze historische studies wordt duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk, waarin verleden en heden worden verweven.

Destroyer HMCS Haida

Add to cart
destroyer-hmcs-haida-20
Warship No. 6
Zinderen-Bakker, R. van: Lanasta Emmen, softcover 52 blz.. History and the design of the ship in Detail, with many photos and plans. ISBN 9789086161966 English Language

HNLMS Zuiderkruis

Add to cart
07 Warship Fast Combat Support Ship
Mulder, J: Lanasta Emmen, softcover 52 blz.. HNlMS Zuiderkruis (1975-2012) was the second Fast Combat Support Ship of the Royal Netherlands Navy. Primarily intended for Replenishment At Sea (RAS=UNREP operations) fuelling Nl Task Group and NATO units. As a modern design Zuiderkruis enabled a “one stop replenishment”and carried also AVCAT, fresh water and stores/spare parts. A helicopter deck facilitated VERTREP. With many photos and anatomy of the ship.

Zorg dat je d'r bij kwam!

Add to cart
zorg-dat-je-dr-bij-kwam
Het woordenboek der Kon. Marine van toen en nu
Rensing, T: Lanasta Emmen, softcover 160 blz.. Ter ere van dit jubileumjaar van de Marineluchtvaartdienst brengt Lanasta deze unieke uitgave uit. In dit woordenboek staan gniffelgave gewone- en marine woorden. Je vindt er de enige echte omschrijvingen van marine-vindsels als marietje, bamzaaien, duvelpot en lieremannetje. Bij alle woorden staan betekenis en herkomst. Een vrolijk én inspirerend boek aangevuld met anekdotes van de auteur.

Abraham Gilles Jongman, marineman in de kombuis

Add to cart
Derksen, G-Jan: 2017 Uitgeverij Aart, hardcover met leeslint 303 blz., incl. CD met geluidsopnames van Abraham Gilles Jongman. Veel bijzonder fotomoteriaal van de Marine. Uitgebreid verhaal van een -niet- officiers carriere bij de Marine. Wat een mooie inkijk geeft in de alledaagse marinewereld over de periode 1906-1930. Boek wordt in zeer kleine oplage uitgegeven

Churchill, als minister van Marine 1914-1915

Add to cart
churchill-als-minister-van-marine-20
Groot, Bas de: Aspekt, softcover 169 blz., geillustreerd, een bijzonder deel van het leven van Churchill. ISBN 9789463382366

Motor Minesweepers

Add to cart
Ameland- en Duiveland klasse, de Mickey's van de Mijnendienst
Roetering, B: Lanasta Emmen, hardcover 176 blz., met veel fotos. Dit boek behandelt de schepen van de 105-voets Ameland-klasse en de 126-voets Duiveland-klasse. Het zijn schepen die voor het eerst in de geschiedenis speciaal gebouwd werden voor het bestrijden van invloedsmijnen en in Groot- Brittannië behoren zij tot de MMS - de motor minesweepers. Omdat de schepen onlosmakelijk verbonden zijn met de introductie van de magnetisch mijn en de ontwikkeling van het magnetische veegtuig, wordt ook aan die onderwerpen aandacht besteed. De schepen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangekocht door de Nederlandse regering in ballingschap en ingezet in Britse wateren. Zij hadden een actief aandeel in de bevrijding van Nederland en zorgden dat de Nederlandse havens weer toegankelijk werden voor de scheepvaart.

In het diepste geheim

Add to cart
in-het-diepste-geheim-20
Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968 tot 1991
Karremann, J: 2017 BWV Amsterdam, softcover 252 blz., met fotos. De zes Nederlandse onderzeeboten verzamelden tijdens de Koude Oorlog in het geheim inlichtingen over de marine van de Sovjet-Unie. Slechts een handjevol mensen buiten de Koninklijke Marine was van deze operaties, die niet onder de NAVO vielen, op de hoogte. In het diepste geheim beschrijft voor het eerst deze zeer geheime operaties uitgebreid en gedetailleerd. Aan de hand van interviews en archiefonderzoek onthult Jaime Karremann hoe de Nederlandse onderzeeboten van de ijskoude Noordelijke IJszee tot het ondiepe zeegebied bij Egypte onopgemerkt Sovjetschepen achtervolgden, fotografeerden, afluisterden en soms tot op een meter naderden.

Slag in de Javazee

Add to cart
oorlog tussen Nederland en Japan, oorlogsddossier
Doedens, A. en L. Mulder: Walburgpers, paperback 208 blz., met fotos. Slag in de Javazee beschrijft niet alleen de twee slagen in de Javazee en het Nederlandse optreden, maar ook andere relevante gebeurtenissen uit de korte Nederlands-Japanse Oorlog van december 1941-maart 1942. De tekst wordt verlevendigd met verslagen van deelnemers aan de strijd ISBN 9789462491380

De Tenues van de Nederlandse Marine

Add to cart
De Officieren 1813-1913
Sint, F: De Bataafsche Leeuw, hardcover 199 blz.. Gedetailleerd overzicht van alle uniformen en bijbehorende attributen. Standaardwerk op dit gebied met bijbehorende illustraties in kleur. ISBN 9789067076906

Het Duits Marinekorps in Vlaanderen 1914-1918

Add to cart
De Land-, Zee en Luchtoorlog
Groot, Bas de: Aspekt, paperback 423 blz., geillustreerd. De geschiedenis van het Duitse Marinekorps gedurende de Eerste Wereldoorlog is opmerkelijk. Het Korps is nooit verslagen en heeft zich bij de terugtocht in 1918 als een geheel teruggetrokken als een eenheid met medeneming van zoveel mogelijk wapens. Het behoorde tot de troepen die toegestaan werd om door Nederlands Noord Limburg naar Duitsland te trekken. Het was gelegerd langs de kust van Vlaanderen, tussen de Nederlands-Belgische grens en de IJzer. Het bestond marine infanterie en marine artillerie eenheden, de artilleristen bemanden de keten van geschutsopstellingen langs de hele door hen bezette kuststrook. Voorts een onderzeeboot- en een torpedoboot flottielje en een marineluchtvaartdienst en genietroepen. Het Korps was het geesteskind van Grossadmiral Alfred Tirpitz (1849-1930) en deze zag het als zijn belangrijkste bijdrage aan zijn land. Het boek behandelt de periode uitvoerig vanuit de gezichtshoek van de strijdende. De houding van de civiele bevolking en de wisselwerking daarvan met het korps komen niet aan de orde, maar wel wordt er verwezen naar de meest recente literatuur. Het unieke van dit boek is dat voor het eerst in de Nederlandse taal volledig gebruik is gemaakt van de Duitse en Britse militaire geschiedschrijving. De indeling is volgens de drie krijgsmachtonderdelen, de land-, zee- en luchtmacht

Out-Of-Area

Add to cart
De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001
Peet, A.J. van der: Van wijnen Paperback, ingenaaid, 591 blz., met fotos. Inzet van de Nederlandse Marine buiten de NAVO om. ISBN 97890519455201

De Tegenaanval

Add to cart
Anton Bussemaker (1900-1941)Onderzeebootcommandant , door Henk Bussemaker en Janet van Klink
Bussemaker, H en J. van Klink: Walburpers, softcover 256 blz.. De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. O 16 behaalde in de nacht van 11 op 12 december 1941 het eerste belangrijke succes van de geallieerden na de Japanse aanval op Pearl Harbor. De onderzeeboot torpedeerde op uiterst spectaculaire wijze vier Japanse troepentransportschepen. Commandant Anton Bussemaker (1900-1941) kreeg de Militaire Willems-Orde. Postuum. De O 16 liep op 15 december 1941 op een mijn. Van de bemanning overleefde één man het drama op zee. Al kort na de Tweede Wereldoorlog inspireerde de O 16 romanschrijvers. De werkelijkheid is echter totaal anders. Nabestaanden Henk Bussemaker en Janet van Klink beschrijven in De Tegenaanval 75 jaar na het begin van de oorlog in Nederlands-Indië aan de hand van officieel archiefmateriaal en persoonlijke brieven het échte levensverhaal van de commandant van de legendarische O 16. Een leven in aanloop naar een oorlog. De Nederlandse Onderzeedienst ontwikkelde vanaf het begin van de jaren dertig de modernste onderzeeboottactiek ter wereld. Hoe groot was Antons teleurstelling en frustratie dan ook dat die aan de vooravond van de oorlog aan de kant werd geschoven. Hij zei in november 1941: ‘we zijn verkocht en verraden.’ De Tegenaanval is bovenal het verhaal van een gelukkig vooroorlogs marinegezin en hoe de ondergang van de O 16 het leven van Antons weduwe en kinderen nog decennialang bepaalde.

Een vos in schaapskleren

Add to cart
Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw IvS/Inkavos, een Duits-Nederlandse samenwerking 1922-1945
Groot, S.J. de: Bataafsche Leeuw, softcover 200 blz., met foto's en illustraties. De ontwikkeling van de onderzeebootbouw ISBN 9789067076791

Hier Fak Fak, Mariner, meld U ...

Add to cart
De Martin mariner vliegboot
Rijnhout, B: Lanasta, softcover 128 blz. Op 14 maart 1956 arriveerde de eerste Mariner-amfibie op Biak ter vervanging van de oude, versleten en geheel opgevlogen Catalina's van VS- 321. Maar de MLD vloog niet erg gelukkig met de Mariner en nadat er zes toestellen door ongelukken waren afgeschreven kregen de overgebleven kisten in januari 1960 een vliegverbod, waarna ze in maart van de sterkte werden afgevoerd. De oorzaken van de ongelukken waren erg divers, weersomstandigheden, gebrekkige opleiding, menselijke fouten en de gebruikelijke risico’s van het watervliegen. ISBN 9789086162024

Protected Cruiser Gelderland

Add to cart
Warship 05
Mulder, J: softcover 48 pages, highley illustrated. Protected cruiser (Pantserdekschip) HNLMS Gelderland 1900, was a Holland-class cruiser of the Royal Netherlands Navy. This class, of six ships, was considered a modest, but well thought-out design. At a speed of 10 knots the radius of action would have been 8000 miles, the two triple expansion engines could give a top speed of 20 knots. ISBN 9789086161959 English Language

Die U-Bootklasse 206/206A Der Deutsche Marine

Add to cart
Rossler, Eberhard: Mittler Hamburg, hardcover with dustjacket 174 pages, with photo's. History of this type of U-Boot of the German Navy between the sixties and 2010 ISBN 97893813209426

Drie massagraven voor de Nederlandse kust

Add to cart
22 September 1914
Linder, H.H.M. van der: Aspekt, softcover 206 blz., met foto's en index. In 1914 gingen voor de Scheveningse kust tussen 6.20 uur en 07.55 uur drie Britse kruisers ten onder. De Aboukir, de Hogue en de Cressy. Van de 2296 bemanningsleden kwamen 1459 mannen om. De veroorzaker was de U9. In dit boek de reconstructie van dit drama ISBN 9789461531872

Diep onder zee

van € 18,95
Add to cart
diep-onder-zee
De geschiedenis van de onderzeeboot (325 v. chr.-1906)
Boven, Graddy: Aspekt, softcover 162 blz., met foto's. ISBN 9789059118874