Dutch Maritime History

Schepen van de Nederlanden

van € 27,50
Add to cart
schepen-van-de-nederlanden-20
Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
Beylen, Jules van, 1970 Kampen, hardcover met papieromslag 315 blz. Alle scheepstypen komen aan de orde. Binnenvaart, koopvaardijschepen, vissersschepen, oorlogsschepen en de scheepsbouw, met illustraties. Beschrijvingen en het gebruik van het schip. In goede staat

Om de Wereld

Add to cart
om-de-wereld-weert-20
Weert, Sebald de en Olivier van Noort: ca. 1970 Amsterdam softcover 126 blz., geillustreerd. Facsimile van Weert; Verhael van vyf schepen en Noort Schipvaerd by de Hollanders. In oud Nederlands

Naar Indie

Add to cart
naar-indie-neck-20
Neck, J. van: Ca. 1970 Amsterdam, softcover 146 blz., geillustreerd. Facsimile van 2 reisbeschrijvingen van van Neck, Schipvaerd op Oost-Indien 1598 en de 2e Schipvaerd op oost-Indien. In oud-Nederlands

Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden

Add to cart
een-zestiende-eeuwse-hollander-20
Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611)
Moer, A. van der: 1979 s-Gravenhage, gebonden met papieromslag 260 blz.ISBN 9024721490 In goede staat

Tegen de Heeren van de VOC

Add to cart
tegen-de-heeren-van-de-voc
Isaac Le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn
Barreveld, Dirk Jan: 2002 SDU, softcover 256 blz., met illustraties. De geschiedenis van de eigenzinnige Le Maire en zijn zoektocht naar een alternatieve route naar de oost om het VOC octrooi te omzeilen. ISBN 9789012094764 In goede staat

Wat lijdt den zeeman al verdriet

Add to cart
wat-lijdt-den-zeeman-al-verdriet-20
Het Nederlandse zeemanslied in de zeiltijd (1600-1900)
Diverse schrijvers: 1980 Den Haag, softcover 166 blz.. Geschiedenis, teksten en muziekschrift. Met illustraties. In zeer goede staat. ISBN 9024790158 In zeer goede staat

Schiermonnikoog

Add to cart
schiermonnikoog-20
Lytje Pole
Mellema, L: 1978 Haren, hardcover 280 blz., geillustreerd. Geschiedenis van Schiermonnikoog met veel maritieme geschiedenis ISBN 9061484022 In zeer goede staat

Prins Hendrik de Zeevaarder

vanm € 19,50
Add to cart
Bosscher, e.a. P.H.M.: 1975 Bussum, hardcover met papieromslag 227 blz.. Geschiedenis van deze Prins, de latere Koning Willem II en Schout bij Nacht bij de Marine, die na zijn pensionering nog een belangrijk aandeel had in de bloei van de Nederlandse scheepvaart, geillustreerd. In goede staat

Een Maritieme Droom

Add to cart
Tsaar Peter de Grote en de Russische Marine
Bles, H. de en Graddy Boven: 1997 Den Helder, softcover 79 blz., geillustreerd. Tsaar Peter de Grote, Zaandam en de Marinebouw in St. Petersburg 9067074438 In zeer goede staat

Hollandia Compendium

Add to cart
A contribution to the history, archeology, classification and lexicography of a 150 ft. Dutch East Indiaman (1740-1750)
Gawronski, J. a.o: 1992 Rijksmuseum Amsterdam, Elsevier. Hardcover 529 pages. With hundreds of detailed drawings of all the objects found on board. Scientific publication ISBN 0444894152 In very good condition

Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie

Add to cart
het-oudste-aandeelhoudersregister-20
Dillen, J.G.: 1958 Martinus Nijhoff s-Gravenhage, hardcover 294 blz.. Overzicht van de aandeelhouders met historische feiten en achtergronden van de aandeelhouders. In zeer goede staat

Aan de rede

Add to cart
aan-de-rede-20
Zeeland aan de waterkant
Bruin, M.P. de: 1975 Bussum, hardcover met papieromslag 104 blz. De handel en visserij in Zeeland in de 18de en 19de, met veel illustraties. ISBN 9022819272 In zeer goede staat

VOC-schip onder Zeil

Add to cart
voc-ship-onder-zeil-20
Zeilmaken met oog voor het verleden
Valk, Han: 1995 van Soeren Amsterdam, softcover 134 blz., met vele illustraties. Het traditioneel zeilmaken voor oude zeilschepen. Ambacht en techniek. ISBN 9789068810578 In zeer goede staat

Industrial policy & Shipbuilding

Add to cart
industrial-policy-and-shipbuilding-20
Changing economic Structures in the Low Countries 1600-1980
Feyter, C.A. de: 1986 HES Utrecht, softcover 352 pages. Academic book. ISBN 906194323x In very good condition

Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen

Add to cart
admiraal-jan-hendrik-van-kinsbergen-20
Zeeheld en Apeldoorns weldoener
Hardonk, R: 2007 Apeldoorn, softcover 164 blz., met fotos en illustraties. ISBN 9789081249911 In zeer goede staat

De Nachtmerrie van Captain Bligh

Add to cart
de-nachtmerrie-van-captain-bligh-20
Nasleep van de muiterij op de Bounty
Toohey, John: 2001 Rotterdam, softcover 175 blz. geillustreerd. ISBN 9789061004981 In zeer goede staat

Zeewezen en Wetenschap

Add to cart
zeewezen-en-wetenschap-20
De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815
Davids, Dr. C.A.: 1985 Amsterdam, hardcover met papieromslag 518 blz.. Standaardwerk op dit gebied.ISBN 9067071137 In zeer goede staat

17 Zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen

van € 12,50
Add to cart
17-zeventiende-eeuwse-admiralen-20
Gent, Drs T.: 1990 Koninklijke Marine, softcover 104 blz., geillustreerd ISBN 9090136584 In zeer goede staat

Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee

Add to cart
Wijsenbeek, Andre: 1996 uitgave NISA, softcover 100 blz., met gekleurde afbeeldingen. Onderzoek naar bebakening en betonning op de Zuiderzee en de rol hierin van de vuur-en bakenloodjes aan boord van schepen. Ook een overzicht van de collectie hiervan. Met afbeeldingen. In zeer goede staat

Van Zintelen, van Zintelroeden ende Mossen

Add to cart
Een breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit de Hanzetijd
Vlierman, K: 1996 NISA Flevobericht 386, softcover 100 blz., geillustreerd ISBN 9036911729 In zeer goede staat. Scheepsarcheologie.