Dutch Maritime History

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd deel I

Add to cart
linschoten-vereeniging-20
Tochten naar het Noorden 1652-1686
Godee-Molsbergen, E.C.: 1976 Herdruk, hardcover 254 blz., met 3 kaarten en 9 platen. Linschoten Vereeniging deel XI. Compleet en in goede staat

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd deel II

Add to cart
linschoten-vereeniging-20
Tochten naar het Noorden 1686-1806
Godee-Molsbergen, E.C.: 1976 Herdruk, hardcover 310 blz., met 1 kaart en 12 platen. Linschoten Vereeniging deel XII. ISBN 9024719097. Compleet en in zeer goede staat.

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd deel III

Add to cart
linschoten-vereeniging-20
Tochten naar het Oosten 1670-1752
Godee-Molsbergen, E.C.: 1976 Herdruk, hardcover 310 blz., met 6 kaarten en 8 platen. Linschoten Vereeniging deel XX. ISBN 9024719100. Compleet en in zeer goede staat.

Batavia Cahier, in 5 delen compleet

Add to cart
Herbouw van een Oostindievaarder
Vos, W: 1990 Lelystad, softcover met in totaal 314 blz.. De gehele anatomie als spanten en opbouw worden gedetailleerd afgebeeld en beschreven. In zeer goede staat

Een nuchter volk en de zee

van € 14,50
Add to cart
Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis
Bosscher, Ph.M.: 1979 Bussum, softcover 152 blz.. Geillustreerd boek met vele achtergronden ISBN 9022819957 In zeer goede staat

Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier door N. Witsen

Add to cart
Witsen, Nicolaes: 1979 Alphen a/d Rijn, hardcover 556 blz.. Facsimile van de uitgave uit 1671 in een oplage van 600 ex.. , geillustreerd. Boek over de scheepsbouw uit oude tijden en de hedendaagse bouw. Klassiek boek. In zeer goede staat

Zeeslagen en zeehelden in de gouden eeuw

Add to cart
zeeslagen-en-zeehelden
Sigmond, Peter en Wouter Kloek: 2007 Nieuw Amsterdam, softcover 175 blz., geillustreerd. ISBN 9789086890224 In zeer goede staat

De Lotgevallen van Zijner Majesteits Linieschip De Waterloo

Add to cart
Geerts, G.A.: 1991 Bronbeek Arnhem, softcover ringband. Uitgave Bronbeek ca. 80 blz., met fotos, kaarten en bijlages. Over de geschiedenis van dit schip van de Koninklijke Marine en haar dreigende ondergang. In zeer goede staat

Het wrak van een 16e eeuws vissersschip in Flevoland (2 volumes)

Add to cart
Reinders, H.R. e.a.: Ca. 2000 VWS, softcover 48 blz., geillustreerd, bijlage gedeelte met losse kaarten van de anatomie van het schip. In zeer goede staat

Flevobericht 248 Cog finds from the IJsselmeerpolders

Add to cart
Reinders, R: Ca. 1980 VWS, softcover 37 pages, illustrated. mainly about the constructions of Cogs. English language. In very good condition

Raakvlakken tussen scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde

Add to cart
Flevobericht 280
Reinders, R.: 1987 Lelystad, softcover 114 blz., geillustreerd, met losse anatomische tekeningen achterin.

Shipwrecks of the Zuyderzee

Add to cart
Flevobericht nr. 197
Reinders, R: ca. 1990 Lelystad, softcover 44 pages, history of the old shipwrecks of the Zuyderzee, wuit photos and illustrations. In very good condition. English language

T Vliegend Hart Rapport 1982-1983

Add to cart
T Vliegend Hart Report
Gawronski, J: 1984 Rijksmuseum Amsterdam, softcover 32 pages, tehe recovery of the ship in the Scheldemond, with photos and lists of findings. In very good condition. Dutch and English language

Michiel Adriaansz. De Ruyter

Add to cart
michiel-adriaansz-de-ruyter-20
Blok, P.J.: 1930 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage, hardcover 436 blz., met afbeeldingen. Biografie. In goede staat

Zeilende Oorlogsschepen

Add to cart
Deel uit de Time-Life serie zeevaart!
Whipple, A.B.C.: 1979 Amsterdam, gebonden 184 blz.. Mooie geillustreerde geschiedenis. In goede staat

Drie schepen uit de late middeleeuwen

Add to cart
Flevobericht nr. 166 in 2 delen
Reinders, H.R. e.a.: 1986 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Deel 1; opgravingsverslage, softcover 56 blz.. Deel 2; bijlage met losse gedetailleerde tekeningen van de gevonden schepen. In zeer goede staat

Goud uit Graan

Add to cart
Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850
Diverse auteurs: Waanders Zwolle 1998, softcover 134 blz, geillustreerd. Over de scheepvaart, de handel en de mensen. ISBN 9789040092473 In zeer goede staat

Konst der Stuurlieden

Add to cart
konst-der-stuurlieden-20
Stuurmanskunst en Maritieme Cartografie in acht portretten, 1540-2000
Morzer Bruyns, W,F.J.: 201 Amsterdam, softcover 112 blz., met veel illustraties. ISBN 9060116240 In zeer goede staat

Zeeroof en zeeroofbestrijding

Add to cart
In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeks Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis.
Teitler, G e.a.: gebonden 351 blz. geillustreerd. Zeeroof is een actueel verschijnsel met een lange geschiedenis, een fenomeen dat altijd velen tot de verbeelding heeft gesproken. Nog steeds zijn de misdaden van zeerovers en de lotgevallen van hun slachtoffers een geliefd onderwerp van romans en films. Vaak berusten deze verhalen op pure fantasie. De werkelijkheid bleek (en blijkt) heel anders. In deze bundel worden zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel in de negentiende eeuw vanuit verschillende gezichtspunten besproken. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek belichten de auteurs diverse aspecten van deze veelzijdige en interessante problematiek. Opvattingen van Indische ambtenaren, inheemse vorsten, marineofficieren en slachtoffers liepen ver uiteen. Het is opvallend hoezeer de betrokken, ambtelijke instanties van inzicht met elkaar verschilden over de bestrijding van dit kwaad in de Indische archipel. Uiteindelijk werd de zeeroof omstreeks 1900 door een bundeling van bestuurlijke, juridische, operationele en economische maatregelen en ontwikkelingen gefnuikt. De actualiteit van deze historische studies wordt duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk, waarin verleden en heden worden verweven. In goede staat

De 7 Provincien

Add to cart
de-7-provincien-20
Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter
Bruijn, Dr.J.R. e.a.: 1997 Franeker, softcover 103 blz., over het schip en alles daar om heen. ISBN 9051941358 in zeer goede staat!