Dutch Maritime History

De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795)

Add to cart
The Archives of the Dutch East India Company
Raben, B. a.o.: 1992 SDU s-Gravenhage, hardcover met papieromslag 555 blz.. Overzicht van het Archief van 14933 dossiers, met index van namen en schepen. ISBN 9789012080125 In zeer goede staat

Varen waar geen water is

Add to cart
varen-waar-geen-water-is-20
Geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300 tot 1930
Schutten, Drs. G.J.: 1981 gebonden met papieromslag 276 blz., veel informatie, achtergronden, kaarten en foto's. ISBN 9070162121 In goede staat

Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indievaarders (1595-1650)

Add to cart
leven-en-rebellie-aan-boord-van-oost-indievaarders-20
Ketting, Herman: 2002 Aksant Amsterdam, hardcover 379 blz., met illustraties en index. Beschrijvingen over het leven aan boord. Zeer goed boek hierover. ISBN 9052600732 Omslag heeft lichte gebruikssporen, in goede staat.

De Delft boven water

Add to cart
de-delft-boven-water-20
Fischer, J.F. Fzn/Symen Kingma: 2003 franeker, hardcover 88 blz. Het authentieke verhaal van 's Lands schip van oorlog Delft, 1783-1797. Een dramatisch en zeer bewogen levensverhaal van een marineschip dat de Nederlandse vlag voerde van de Oostzee tot de Middellandse Zee, dat opkwam voor de Nederlandse belangen, dat een dappere strijd leverde tegen een Britse overmacht, en dat ongeveer 20 mijl noordwest van Scheveningen in de Noordzee verdween- om twee eeuwen later door een visser als wrak weer teruggevonden te worden. ISBN 9051942400 In zeer goede staat

Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900

Add to cart
Crone, G.C.E.: 1978 Schiedam. Reprint van de uitgave uit 1926, hardcover met papieromslag 412 blz. incl. platen Beschrijving van de vele soorten schepen met daarbij behorende afbeeldingen. In goede staat.

Nederlanders en de Zee

Add to cart
Vandersmissen, Hans: 1983 Bussum, 184 Blz., met veel illustratie en fotos, De geschiedenis van de Nederlandse zeevaart, compact, maar goed weergegeven. ISBN 9022818748 In zeer goede staat

Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen

van € 17,50
Add to cart
Asaert, Dr.G.: 1974 Bussum, hardcover met papieromslag 144 blz., met illustraties. In goede staat. Goed boek over dit onderwerp.

Piraten

Add to cart
piraten-20
een overzicht van begin tot heden van piraterij uit de hele wereld
Konstam, A: 2010 Veltman Utrecht, hardcover met papieromslag 247 blz., rijk geillustreerd. ISBN 9789048303250 In zeer goede staat

Van varen en van vechten (3 delen compleet)

Add to cart
Verzen van Tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen verzameld
Scheurleer, Dr.D.F.: s-Gravenhage 1914, hardcover. In drie delen. Deel 1 periode; 1572-1674, (467 blz.), Deel 2 periode; 1655-1678 (564 blz.), Deel 3 periode; 1679-1800 (656 blz.), met uitgebreide zoekindex. In zeer goede staat

Zeeroof en zeeroofbestrijding

Add to cart
In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeks Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis.
Teitler, G e.a.: gebonden 351 blz. geillustreerd. Zeeroof is een actueel verschijnsel met een lange geschiedenis, een fenomeen dat altijd velen tot de verbeelding heeft gesproken. Nog steeds zijn de misdaden van zeerovers en de lotgevallen van hun slachtoffers een geliefd onderwerp van romans en films. Vaak berusten deze verhalen op pure fantasie. De werkelijkheid bleek (en blijkt) heel anders. In deze bundel worden zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel in de negentiende eeuw vanuit verschillende gezichtspunten besproken. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek belichten de auteurs diverse aspecten van deze veelzijdige en interessante problematiek. Opvattingen van Indische ambtenaren, inheemse vorsten, marineofficieren en slachtoffers liepen ver uiteen. Het is opvallend hoezeer de betrokken, ambtelijke instanties van inzicht met elkaar verschilden over de bestrijding van dit kwaad in de Indische archipel. Uiteindelijk werd de zeeroof omstreeks 1900 door een bundeling van bestuurlijke, juridische, operationele en economische maatregelen en ontwikkelingen gefnuikt. De actualiteit van deze historische studies wordt duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk, waarin verleden en heden worden verweven. In goede staat

Scheepskamelen en Waterschepen

Add to cart
scheepskamelen-en-waterschepen-20
Eene ellendige talmerij, doch lofflijk middel
Boven, Graddy en Ab Hoving: softcover 96 blz., met veel afbeeldingen. Aan het einde van de 17de eeuw slibde de havenmond van Amsterdam dicht, met als gevolg dat grote schepen hun bestemming niet meer konden bereiken. Dankzij de scheepskameel, een uitvinding van Meeuwis Meindertsz. Bakker, was het vanaf 1691 mogelijk om schepen over de ondiepte Pampus heen te tillen. Bakkers oplossing bestond uit twee houten, met water gevulde pontons, die tegen de flanken van een schip werden bevestigd. Vervolgens werden de twee delen (handmatig) leeggepompt, waardoor het schip hoger kwam te liggen en Marker waterschepen het geheel konden voortslepen. Scheepsbouwer Cornelis van IJk noemde het ‘kamelen’ van schepen ‘eene ellendige talmerij, doch lofflijk middel’. Het was kostbaar en nam veel tijd in beslag, maar bood tegelijkertijd de enige mogelijkheid om de scheepswerven van de Admiraliteit en de Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam te bereiken. Een revolutionaire technische toepassing, die navolging vond in het buitenland. Na de opening van het Noord-Hollands Kanaal in 1824 werd de scheepskameel, na 133 jaar trouwe dienst, overbodig. Scheepskamelen en Waterschepen volgt de geschiedenis van dit vernuftige hulpmiddel en geeft inzicht in de technische aspecten ervan. De scheepskameel van Meeuwis Meindertsz. Bakker; een wanschepsel met een wonderlijk figuur, een groot lastdragend vermogen en een wiegende beweging!. In zeer goede staat

De Watergeuzen

Add to cart
de-watergeuzen-20
Een vergeten geschiedenis 1568-1575
Doedens, A. en J. Houter: 2018 Walburpers Zutphen, softcover 192 blz., geillustreerd. ISBN 9789462492868 In zeer goede staat

Drie Generaties Blaeu

Add to cart
drie-generaties-blaeu-20

Amsterdamse Cartografie en Boekdrukkunst in de Zeventiende eeuw

Donkersloot-de Vrij, Marijke:1992 Zutphen, 83 Blz. softcover, met veel illustraties. ISBN 9060118170 in zeer goede staat

Kunst in Kaart

Add to cart
kunst-in-kaart-20
Decoratieve Aspecten van de Cartografie
Bosters, C. e.a.: 1989 HES Utrecht, hardcover met papieromslag 131 blz., rijk geillustreerd. ISBN 9061944074 In zeer goede staat

Van Compagnie naar Koopvaardij

Add to cart
van-compagnie-naar-koopvaardij-20
De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de Kolonien in Azie 1795-1806
Eyck van Heslinga, Dr. E.S. van: 1988 Amsterdam, hardcover met papieromslag 320 blz., geillustreerd. Deel 9 uit de Hollandse Historische Reeks. ISBN 9067071749 In zeer goede staat

Vier eeuwen varen

Add to cart
vier-eeuwen-varen-20
Kapiteins, kapers kooplieden en geleerden
Akveld, L.M. e.a.,: gebonden met papieromslag +/- 1980, 365 Blz.. In twintig portretten van vooraanstaande fguren uit de Nederlandse zeegeschiedenis (16e tot midden 20e eeuw), wordt een beeld gegeven van de belangrijkste facetten van maritiem Nederland. Het betreft hier niet alleen de admiraals, maar ook kooplieden, reders, scheepsbouwers, cartografen en ontdekkingsreizigers. De auteurs zijn verbonden aan de Nederlandse vereniging van zeegeschiedenis. In zeer goede staat.

De schat van het Vliegend Hert

Add to cart
de-schat-van-het-vliegend-hert-20
Compagniegeld en smokkelgeld uit een VOC-Schip
Pol, A: 1993 Leiden, softcover 80 blz.. Over Het Vliegend Hert, de VOC, de berging en het goud en zilver. In zeer goede staat

De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795

Add to cart
Schepen en zeevarenden
Dillo, I.G.: 1992 Bataafsche Leeuw, softcover 304 blz., geillustreerd. ISBN 9789067072960 In zeer goede staat

De VOC in de kaart gekeken 1602-1799

Add to cart
de-voc-in-de-kaart-gekeken-20
Cartografie en Navigatie van de VOC
Bruin J.R. e.a., 1988 Den Haag, 152 blz. softcover, met veel illustraties. ISBN 9012057701 In goede staat.

Zeemacht en Onmacht

Add to cart
Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558
Sicking, L: De Betaafsche Leeuw 1998 Amsterdam, hardcover 336 blz., geillustreerd. Deel 7 uit de serie Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis. ISBN 9789067074650 In zeer goede staat