Dutch Inland Shipping Books

Tariefbeschikking Beurtvaart 1954 met bijlagen

Add to cart
tariefbeschikking-beurtvaart-20
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 1954 Denhaag, softcover 37 blz., Goederensoorten, trajecten met tarieven, vergoedingen etc.. In zeer goede staat

De positie van de schippers van kleine schepen in het noorden van het land

Add to cart
de-positie-van-kleine-schippers-20
Diverse auteurs: 1963 Staatsuitgeverij, softcover 47 blz.. Rapport over de situatie. In zeer goede staat

La Navigation Interieure en Belgique

Add to cart
la-navigation-en-belgique-20
Walle, W.P. van: 1938 Bruxelles, hardcover 359 pages, with folding-out maps. The inland waterways of Belgium. French language. In good condition

Verslag der Staatscomissie tot het nagaan van den toestand waarin het binnenschipperijbedrijf verkeert

Add to cart
Staatscomissie: 1911 s-Gravenhage, hardcover ca. 500 blz.. geeft een compleet beeld van de binnenvaart in die tijd. Boek in matige staat

De Waterlandse Melkschuit

Add to cart
de-waterlandse-melkschuit-20_
Varende boeren tussen Waterland en Amsterdam 1600-1900
Wegman, A: Hardcover 60 blz., geillustreerd. Over het type schuit en de geschiedenis van het gebruik. ISBN 9789491185014 In zeer goede staat

Binnenvaartschepen

Add to cart
binnenvaartschepen-martens-20
Martens, R en Loomeijer, F.: 1977 Kleine Alkreeks, softcover 128 blz.. Gedetailleerd beeld van de diverse soorten binnenvaartschepen vanaf 1880-1930, zowel zeil als Motor. Met veel fotos. ISBN 9060136926 In goede staat

Nederlandse Binnenschepen

Add to cart
nederlandse-binnenschepen-crone-20
Crone, G.C.E.: 1946 Amsterdam, hardcover 108 blz.. Nederlandse binnenvaartschepen uit het verleden, met afbeelding en beschrijving van het type en het gebruik. deel uit de heemschut serie.

Scheepsrestauratie

Add to cart
scheepsrestauratie-20
Met alle restauratietekeningen van de Hasselteraak Annigje
Dessens, Henk e.a.: 1988 Houten, softcover 127 blz.. Het restaureren van oude binnenvaartschepen, met als voorbeeld een Hasselteraak, met veel details.ISBN 9026920512 In zeer goede staat

Voor en tegen de wind

Add to cart
voor-en-tegen-de-wind-20
Kanalen, schepen, schippers en scheepsjagers in de Veenkolonien
Hachmer, H.A.: 1994 Scheemda, uitgeverij Meinders, softcover 160 blz., met veel foto's. Ontwikkeling en geschiedenis van de binnenvaart in de Groninger en Drentse veenkolonien. ISBN 9072672178 In goede staat

Weerzien met de oude binnenvaart

van € 16,50
Add to cart
Martens, Rob/Westra, Lieuwe: 1995 Almere, softcover. Foto's met bijschrift over de oude binnenvaart tussen 1880 en 1930. ISBN 9021511053 In zeer goede staat

Glorie van de oude binnenvaart

Add to cart
Martens, Rob /Lieuwe Westra: 1988 Helmond, hardcover met papieromslag 199 blz.. Mooi beeld van de binnenvaart aan de hand van vele oude prentbriefkaarten. Deskundig van commentaar voorzien ISBN 9025290485 In zeer goede staat

Scheepstypologieen

Add to cart
scheepstypologieen-20
Klippers, Aken, Westlanders, Steile stevens en Tjalken in beeld gebracht
Hin, Floris: 1988 Amsterdam, softcover 125 blz., Over de diverse types, de bouw, de achtergronden en het gebruik. Veel informatie en vele detailafbeeldingen middels fotos en illustraties ISBN 9026944969 In goede staat

Schippers op Westlandse wateren

Add to cart
schippers-op-westlandse-wateren-20
Leeuwen, J.N.M. en H.C. Lelieveld: 1995 Europese Bibliotheek Zaltbommel, hardcover 75 blz., Vele fotos van de schepen en de geschiedenis verteld van de fotos. ISBN 9789028861466 In zeer goede staat

Schipvaart en schepen in Overijssel

Add to cart
schipvaart-en-schepen-in-overijssel-20
Schelhaas, H. e.a.: 1985 Zwolle, hardcover met papieromslag 120 blz.. Over de geschiedenis van de binnenvaart van Overijssel. ISBN 9066300299 In zeer goede staat

Volaan Vooruit

Add to cart
Binnenvaart, van opdrukker tot duwboot
Groot, Harry de: De Alk 1989, hardcover 192 blz. Mooi beeldportret per type binnenvaart onderverdeeld, veel achtergrondinformatie ISBN 9060139771 In zeer goede staat

Alles wel aan boord

Add to cart
Beeldend verleden van een varend bestaan
Groot, H. de: 2003 De Alk, gebonden 143 blz.. Een beeld van de binnenvaart in het verleden. Prachtige foto's van vele diverse schepen, vol met activiteit, met een begeleidend schrijven. ISBN 9060132459 In zeer goede staat

Op de leugenbank

Add to cart
op-de-leugenbank
Verhalen van de rivier
Verhagen, P.: 1994 Papendrecht, hardcover 96 blz., met foto's. Verhalen van schippers die op de grote rivieren voeren ISBN 9080199311 In zeer goede staat

s.s. Christian Brunings

Add to cart
ss-christiaan-brunings-20
Spits, Elisabeth: 2000 Amsterdam, softcover 96 blz.. Geschiedenis van dit stoomschip. Begonnen in 1900 als directievaartuig, gebruikt als ijsbreker op de rivieren, meetvaartuig, stoomboot van Sinterklaas en vaartuig voor de Koninklijke Familie, met veel achtergronden en foto's. ISBN 9057301024 In zeer goede staat

Vijfenzeventig jaar Oranje

Add to cart
Diverse schrijvers: Gedenkboek van deze scheepvaartverzekeringsmaatschappij, 1980 Groningen 172 Blz.. Prachtig boek over de kust- en binnenvaart, diverse onderwerpen worden in dit boek behandeld, tevens overzicht averijen en een heel groot hoofdstuk van 50 Blz. Over de carriere van vele kustvaarders, met hele gedetailleerde feiten. Dit alles ondersteund met soms prachtige fotos. In zeer goede staat

Een eeuw Nederlandse Binnenvaart

Add to cart
Loomeijer, Frits R.: 1988 Leeuwarden, gebonden 192 blz., met foto's. Een Kompleet beeld van de binnenvaart in de periode 1888-1988. ISBN 9033013789 In zeer goede staat