Dutch Merchant Marine Books

N.V. Halcyon Lijn 1920-1972

Add to cart
nv-halcyonlijn-20
Stegroreeks 5
Stegro: hardcover 126 blz.. Historisch overzicht van de vloot, met foto's, gegevens en geschiedenis per schip ISBN 9789080800250 In zeer goede staat

N.V. Furness

Add to cart
N.V. Zuidhollandsche Scheepvaart Maatschappij en N.V. Rederij Theodora
Stegro: 2008, hardcover 192 blz.. Geschiedenis van de vloot en een compleet historisch overzicht van de schepen, met fotos, specificaties en geschiedenis. ISBN 9789080800298 In zeer goede staat.

De Zeilvloot van Willem Ruys J.dzn en de Rotterdamsche Lloyd

van € 24,50
Add to cart
de-zeilvloot-van-willem-ruys-20
Hoynck van Papendrecht, A: 1933 Rotterdam, softcover 147 blz. + Bijlages, met veel fotos. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de NV Rotterdamsche Lloyd. Over de zeilvloot en de huidige vloot, met dwarsdoorsnedes van o.a. de Baloeran enz. In goede staat.

Zeeroep

van € 16,50
Add to cart
Slauerhoff en de zeevaart, beelden uit het zeemansleven van Slauerhoff
Visser, G en Heere, M: 1989 Assen, gebonden 48 blz.. Kort gedeelte achtergronden over Slauerhoff en een aantal gedichten. Groot gedeelte met aquarellen van Martin Heere van de schepen waar Slauerhoff op heeft gevaren. Full-Colour en met achtergronden over het schip. ISBN 902322499x In zeer goede staat.

Belevenissen van oud kwekelingen van de Kweekschool voor de zeevaart varende in de tweede oorlog

Add to cart
belevenissen-van-oud-kwekelingen-20
Nelisse, Co e.a.: 2000 Amsterdam, gebonden 136 blz.. Van vele oud- leerlngen zijn de vaak indrukwekkende verhalen opgetekend, met foto's. In zeer goede staat

V.N.S. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij 1920-1970

Add to cart
vns-1920-1970-rheenen-20
Rheenen, B. van: 1980 Bussum, softcover 64 blz.. Eratomonografie nr. 1. korte geschiedenis en een overzicht van alle schepen die bij de VNS hebben gevaren. Veel informatie en van veel schepen een afbeelding. ISBN 9022818403. Trefwoorden, scheepvaart, VNS. In goede staat

Lijnvaart

Add to cart
lijnvaart-boven-20
Vaste verbindindingen tussen de naties
Bovens, G.A.J.: 1956 Amsterdam, 168 Blz., alle aspecten van de Nederlandse lijnvaart komen in dit boek aan de orde, met fotos. In zeer goede staat

Zij zijn niet waarlijk dood

Add to cart
zij-zijn-niet-waarlijk-dood-20
Terschellinger zeelieden in de Tweede Wereldoorlog
Wal, Johan van der: 2001 Franeker, softcover 256 blz., met fotos ISBN 9789051942255 In zeer goede staat

Rotterdamsche Lloyd

van € 14,50
Add to cart
rotterdamsche-lloyd-scholten-20
Scholten, B.W. en F.M.E.W. Haalmeijer: 1988 Houten, softcover 126 blz.. Korte geschiedenis van de rederij en een groot gedeelte met de vlootlijst. Alle specificaties, de levensloop en een foto. Tevens de schepen van dochter maatschappijen, Triton en Stoomvaart Mij. Rotterdam, met index. ISBN 9026944977 scheepvaart. In zeer goede staat

De KNSM in de 2e Wereldoorlog

Add to cart
de-knsm-in-de-2e-wo-20
Gedenkboek van de K.N.S.M. 1937-1947
Wessels, W.H.A.. Gebonden 481 blz.In dit boek is de auteur er in geslaagd de meest zwarte geschiedenis periode van de maatschappij in de Tweede Wereldoorlog weer te geven, zowel op zee als aan land op de Rijn- en Binnenvaart. Zeer gedegen boek met veel fotografie. ISBN 9789079575015 in zeer goede staat

Phs. van Ommeren N.V.

Add to cart
Deel 9 uit de Stegro reeks
Stegro: 2007, hardcover 432 blz.. De complete historische vloot vanaf 1855 tot 2007, met foto van elk schip, geschiedenis en specificaties ISBN 9789079152018 In zeer goede staat

Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld, Kleine Handelsvaart

Add to cart
nederlandse-koopvaardijschepen-in-beeld-5-20
Deel 5 uit de serie
Gorter, D: 2008 De Alk, hardcover 120 blz.. Fotoboek met begeleidende tekst van de schepen van de Groningse rederijen Wijnne en Barends, Damhof, Davids en Pot. ISBN 9789060132937 In goede staat

Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld deel 6

Add to cart
nederlandse-koopvaardijschepen-in-beeld-6-20
Lijnvaart (2)
Gorter, D: 2008 De Alk, hardcover 120 blz.. Fotoboek van de vrachtschepen die op Nederlands-Indie voeren. Elk schip een grote foto met gedetaileerde achtergronden en geschiedenis ISBN 9789060132944 In zeer goede staat

Maritiem Zeeland

van € 19,50
Add to cart
125 jaar Zeeuwsche scheepvaart in woord en beeld
Heijkoop, C.: 1988 Vlissingen, hardcover 160 blz, geillustreerd met vele fotos. Koopvaardij, Marine, Loodswezen, Reders, Veerdiensten, scheepswerven, sleepvaart, bergingen, binnenvaart. ISBN 9072733010 In goede staat

Trampvaart

van € 10,00
Add to cart
trampvaart-20
Hoek, H. van: Rotterdam ca. 1952, hardcover 96 blz. een deeltje uit de Ahoy-Reeks, die uitleg geeft over de hedendaagse trampvaart, met fotos. In zeer goede staat

Kustvaart

van € 16,50
Add to cart
kustvaart-boerma-20
Ontwikkelingen in enkele decennia
Boerma, A: 1954 Amsterdam, hardcover met papieromslag 127 blz.. Alles over de kustvaart, met fotos.. In goede staat.

The Blue Funnel Line

Add to cart
the-blue-funnel-line-20
A Portrait in Photographs and Old Picture Postcards
Moore, Terry: 1989 UK, softcover 100 pages.. Every page a ship with photo and subtexts. In very good condition

De Nederlandse Koopvaardijvloot 1954

Add to cart
de-nederlandse-koopvaardijvloot-1954-20
Munching, L.L. von: 1954 Amsterdam, hardcover +/- 150 blz.. Overzicht van Nederlandse rederijen en hun vloot, mutaties etc. met foto's. In goede staat

Seatrade 1951-1991

van € 19,50
Add to cart
Peerbolte, Hans: 1991, hardcover 78 blz. Gedenkboek van Seatrade met de geschiedenis van het bedrijf, met fotos en een vlootlijst. Koopvaardij. In goede staat.

Onze Mooiste Koopvaardijschepen 1945-1970, deel 4

van € 19,50
Add to cart
Passagierschepen deel 2
Zuidhoek, Arne : 1994 Alkmaar, gebonden 143 blz.. In dit deel ligt de nadruk op Atlantische vaart. Passagiersschepen van Nederlands ontwerp, gebouwd door Nederlandse bouwers en bestemd voor Nederlandse reders, met veel fotomateriaal en een uitgebreide levensloop. ISBN 906013009x In zeer goede staat