General History Books

Met de boderijders naar Groningen

Add to cart
met-de-boderijders-naar-groningen
De geschiedenis van de bodediensten
Hartsema, D. en W. Mollema: 1987 Bedum, hardcover 302 blz., met vele fotos. ISBN 9070287374 in zeer goede staat!

Noordhollandse schutters in de ''Belze'' opstand van 1830

Add to cart
noordhollandsche-schutters-in-de-belze-opstand-van-1830
Polet, Th.W. e.a.: 1990 Genealogische Vereniging Afdeling Hollands Noorderkwartier, hardcover 180 blz.. Noordhollandse schutters en hun aandeel in de Belgische opstand van 1830

Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge

Add to cart
herinneringen-van-jhr-mr-bc-de-jonge
Met brieven uit zijn nalatenschap
Wal, Dr.S.L. van der: Historisch Genootschap Utrecht 1968, softcover 496 blz.. Memoirs of Jhr. Mr. B.C. de Jonge (1875 - 1958), gouvernor-general of the Dutch East Indies between 1931 and 1936

Een Seer Bequam Middel

Add to cart
een-seer-bequaem-middel
Onderwijs en kerk onder de 17e eeuwse VOC
Koolen, G.M.J.M.: 1993 Kampen, softcover 287 blz. ISBN 902426642 In goede staat

De Negentiende Eeuw

Add to cart
De wereld van het boek in de Negentiende eeuw
Diverse schrijvers: 1996 Leiden, softcover 111 blz., met foto's. Diverse onderwerpen over het boek in deze periode. In prima staat.

Technologisch Gezelschap 1890-1990

Add to cart
1e eeuwboek van het Technologisch Gezelschap te Delft 1890-1990
Bernard. Johan e.a.: 1989 Delft, hardcover 342 blz., met foto's van docenten en praktijksituaties, tevens lijsten van bestuursleden en studenten door de jaren. In zeer goede staat.

Hemmo Dijkema 1799-1853

Add to cart
Groning Agronoom en Ruslandreiziger
Huussen, Jr., A.H. Jr.: 2001 Koninklijke van Gorcum, hardcover 263 blz., deel 20 uit de Groninger Historische Reeks. ISBN 9023236696 In goede staat

Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden

Add to cart
Deel I, vervattende eene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere generaliteits-kollegien, der maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
Tirion, I: 1739 Amsterdam, hardcover 638 blz., met gravures en uitvouwgravures compleet. Omslag gebruikssporen, goed in de band. Zonder de utvouw landkaart van de Nederlanden

A History of Surgery

Add to cart
a-history-of-surgery
Moulin, Daniel de: 1988 Nijhoff Dordrecht, hardcover 408 pages, illustrated. In very good condition. ISBN 0898389682

Octrooiraad 1912-1937

Add to cart
octrooiraad-1912-1937
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan
Diverse auteurs: 1937 's-Gravenhage, hardcover 325 blz., met foto's. Over de octrooiraad, over octrooien, over de ontwikkeling van de techniek.

Thuis op de Wereldmarkt

Add to cart
thuis-op-de-wereldmarkt
Nederlandse Handelshuizen door de eeuwen heen
Jonker, Joost en Keetie Sluyterman: SDU uitgevers 2000. hardcover met papieromslag 431 blz., geillustreerd. Vanaf 1550

Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland

Add to cart
compendium-voor-de-geschiedenis-van-de-pharmacie-van-nederland
Wittop-Koning, Dr.D.A.: 1986 's-Gravenhage, hardcover met papieromslag 314 blz., met foto's en illustraties. Vanaf de Romeinse tijd. ISBN 9035241421 Geneeskunde, apotheek. Mooi gedetailleerd boek. Nieuw op voorraad

Dodenbezorging en cultuur

Add to cart
dodenbezorging-en-cultuur
in 2 delen
Fahrenfort, J.J. en C. van der Graft: 1947  Ploegsma Amsterdam, hardcover. Samen 244 blz., geillustreerd. Uitstekende staat

Die Kaffeemaschine

Add to cart
die-kaffeemaschine
Die Kulturgeschichte der Kaffee-kuche
Bramah, Edward and Joan: 1995 Parkland Verlag Stuttgard. History and use of the coffeemachine in different cultures during the ages. Fullcolour photo's ISBN 3880598266. koffiemachines, good condition. Nieuw op voorraad

Scents of Time

Add to cart
scents-of-time
Perfume from ancient Egypt to the 21st Century
Morris, Edwin T: 1999 Metropolitan Museum of Art, hardcover 111 pages, illustrated. ISBN 0870998986 geschiedenis van de parfum

De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek

Add to cart
de-nationale-organisatie-der-lakenkopers
Posthumus, Mr. Dr.N.W.: 1927 Utrecht, hardcover 369 blz., originele editie

Op weg naar een consumptiemaatschappij

Add to cart
op-weg-naar-een-consumptiemaatschappij
Over het verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in Belgie en Nederland (19e en 20e eeuw)
Segers, Yves e.a.: 2002 Aksant Amsterdam, paperback 206 blz. originele editie. ISBN 9052600120

Brieven uit Holland en de Hanzesteden

Add to cart
brieven-uit-holland-en-de-hanzesteden
De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812
Melling, Antoine-Ignace: 1997 Waanders Zwolle, hardcover met papieromslag 511 blz., met illustraties. Originele editie. Perfecte staat. ISBN 9040098735

Amsterdam en de drukkunst

Add to cart
amsterdam-en-de-drukkunst
Diverse auteurs: Amsterdamse Grafische School 1950, softcover 110 blz., met illustraties en foto's. Jaarlijkse kerstuitgave van de Amsterdamse Grafische School. Over de geschiedenis van de Amsterdamse boekdrukkunst

Ter wille van het kind

Add to cart
terwille-van-het-kind
Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-976
Fuchs, J.M. en W.J. Simons: 1977 Naarden, hardcover 121 blz., met foto's en illustraties. Geschiedenis van de Vakantiekolonies en Gezondheidskolonies tussen de beide wereldoorlogen. ISBN 9060104013