Dutch Maritime History

De 7 Provincien

Add to cart
de-7-provincien-20
Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter
Bruijn, Dr.J.R. e.a.: 1997 Franeker, softcover 103 blz., over het schip en alles daar om heen. ISBN 9051941358 in zeer goede staat!

Leven en daden der Zeehelden en Ontdeckers

Add to cart
Bosch, Lambertus van den: 1990 van Wijnen Franeker, hardcover kunstleer 661 blz., 2 delen in 1 band. Genummerd 261 van 2500 ex. Leeven en daden der Zeehelden en ontdeckers. Leven en daden der doorluchtighfte zee-helden en ontdeckers van landen deser eeuwen. Beginnede met Cristoffel Colombus vinder van de nieuwe wereld. En eyndigende met den roemruchtigen admirael M.A.de Ruyter ISBN 9789051940466 In zeer goede staat

Het gezantschap aan den Grooten Tartarischen Cham

Add to cart
Nieuhof, J: 1991 Van Wijnen Franeker, Hardcover kunstleer 258 blz., geillustreerd met 150 illustraties en uitslaaande kaart, facsimile uitgave van de 1665 editie. Het gezantschap de Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China; waar in De gedenkwaerdigste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Facsimile-editie naar de uitgave van 1665. Met losse bijgeleverde bijlage compleet. Nr. 261 van 1000 gedrukte exemplaren.

Leven en Bedryf van Tromp

Add to cart
Auteur onbekend: 1990 Van Wijnen Franeker, hardcover kunstleer 496 blz., met gravures, facsimile uitgave van de 1692 editie, genummerd 261 van 2500 exemplaren. Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, (...). Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Maarten Harpertsz. Tromp. In zeer goede staat

Roemrucht Verleden

Add to cart
roemrucht-verleden-20
De Staten-Generaal en de VOC
Bruijn, J.R. e.a.: 2002 Den Haag, hardcover 88 blz. met illustraties. De geschiedenis van de Staten Generaal met betrekking tot de VOC. ISBN 9090157700 in zeer goede staat

De Batavia te water

van € 19,50
Add to cart
de-batavia-te-water-20
Roeper, Vibeke e.a.: 1996 Amsterdam, gebonden met papieromslag 112 Blz., met uitgebreide geschiedenis van het schip tot zijn ondergang voor de kust van Australie. De laatste dertig blz. de opgraving, hercontructie en bouw van de nieuwe Batavia, met veel illustraties en foto's isbn 9067074152 Maritieme geschiedenis, VOC. In zeer goede staat

Op zoek naar Itahaka

Add to cart
Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus.
Goekoop, C.H.: 1990 Weesp, hardcover 145 blz., met foto's en illustraties. De zeereis van Odysseus aan de hand van de tekst van de Odyssee, geografisch bepaald ISBN 9789062623020 In zeer goede staat

Columbus, voor goud, god en glorie

Add to cart
columbus
Op zoek naar de echte Christoffel Columbus
Dyson, John/Peter Christopher, 1991 Houten, gebonden met papieromslag 228 blz. Rijk geillustreerd boek over de achtergronden van de reis naar het westen. In zeer goede staat

Herinneringen aan de Oostzeevaart

Add to cart
herinneringen-aan-de-oostzeevaart-20
Hachmer, H: 2013 Assen, softcover 208 blz., geillustreerd, Herinneringen, documenten, dagboeken etc. . In het Nederlands, Duits en Lets ISBN 9789077548950 In zeer goede staat

Van zeeman tot residentieburger

Add to cart
Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838)
Bruijn, J.R. en C. van Baalen: 1996 Verloren Hilversum, softcover 96 blz., geillustreerd ISBN 9065501444 In zeer goede staat

Willem Barents

Add to cart
willem-barents
Terschellinger ontdekkingsreiziger
Boomstra, Bauke: 1996 van Gorcum, hardcover 64 blz., geillustreerd. Over Barentsz, zijn reizen en aanverwante onderwerpen. ISBN 9789023232100 In zeer goede staat

Schepen van de Nederlanden

Add to cart
schepen-van-de-nederlanden
Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
Beylen, Jules van, 1970 Kampen, gebonden met papieromslag 315 blz. Alle scheepstypen komen aan de orde. Binnenvaart, koopvaardijschepen, vissersschepen, oorlogsschepen en de scheepsbouw, met illustraties. Beschrijvingen en het gebruik van het schip. In goede staat

Om de Noord

Add to cart
om-de-noord
De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer
Roeper, V. en D. Wildeman: 1996 Nijmegen, softcover 200 blz.. Omgezet naar begrijpelijk Nederlands, met illustraties. ISBN 9061684633 In goede staat

The Campaign of Trafalgar 1803-1805

Add to cart
Gardiner, R.: 1997 UK, hardcover with dustjacket 192 pages, illustrated. The Battle of Trafalgar, was not a isolated event. In this book the start of the war against France till the invasion of Britain. In very good condition ISBN 9781861760289

De Vikingen

Add to cart
devikingen
Deel uit de Time-Life serie ''Zeevaart''
Wernick, R: 1979 Amsterdam, gebonden 176 blz.. Mooie geillustreerde geschiedenis

Spieghel der Zeevaerdt

Add to cart
Waghenaer, L.J.: 1964, hardcover folio formaat, met 44 uitvouwbare gekleurde kaarten en tekst. Facsimile uitgave van de originele editie uit 1584 . Enige schuifplekjes op omslag, verder goede staat

De VOC in Amsterdam

Add to cart
Wieringa, F.M.: UVA, softcover 253 blz., met enige fotos. In goede staat

Kaufleute als Kolonialherren

Add to cart
Die Handelswelt der Niederlander vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800
Schmitt, E. a.o.1988 Bamberg, softcover 225 pages, with illustrations. In good condition

Het VOC-bedrijf op Ceylon

Add to cart
Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18e eeuw
Belt, A. van den: 2008 Walburgpers Zutphen, softcover 303 blz., ISBN 9789057305344 In zeer goede staat

Herstel of ondergang

Add to cart
herstel-of-ondergang
De voorstellen tot redres van de V.O.C. 1740-1795
Steur, J.J.: 1984 HES uitgevers Utrecht, softcover 322 blz., geillustreerd. De neergang van de VOC en de pogingen om dit om te buigen. ISBN 9061942144 In mooie staat en compleet